Gdzie stosuje się prądownice wodne?

Prądownica należy do podstawowych elementów armatury pożarniczej. Jako urządzenie znajdujące się na samym końcu linii gaśniczej, służy do podawania wody lub innego środka gaśniczego na ognisko pożaru oraz do formowania prądu wodnego. Innymi słowy, to właśnie dzięki prądownicy strażacy mogą regulować strumień wody i kierować go precyzyjnie w dane miejsce.

Linię gaśniczą (wężową) buduje zestaw elementów, łączących punkt poboru środka gaśniczego (np. wody) ze stanowiskiem gaśniczym. Na początku linii wężowej znajduje się nasada tłoczna pompy pożarniczej, hydrantu albo rozdzielacza. Pobrany środek gaśniczy wędruje wzdłuż węża strażackiego, który zwieńczony jest właśnie prądownicą.

Zastosowanie prądownicy wodnej

W zależności od rodzaju pożaru wykorzystuje się różne środki gaśnicze. Podstawowym środkiem gaśniczym jest woda, a więc ciecz całkowicie niepalna. Ponieważ woda podawana na płonący obiekt pobiera bardzo duże ilości ciepła, pozwala szybko oziębić go do temperatury uniemożliwiającej dalsze spalanie. Dodatkowo, w kontakcie z ogniem woda paruje, przez co wypiera tlen z ogniska pożaru, co również hamuje proces palenia się.

Zatem prądownice wodne stosowane są do gaszenia pożarów z użyciem wody. Uniwersalne prądnice wodne (Ø25, Ø52) służą do wytwarzania wodnych strumieni zwartych oraz rozproszonych i spotykane są najczęściej na liniach wężowych wozów strażackich, w szafkach hydrantowych oraz motopompach. Ich cechą charakterystyczną jest bardzo wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Szczególnym rodzajem takiego urządzenia jest prądownica hydrantowa. Jej zastosowanie jest takie samo jak w przypadku prądownic uniwersalnych. Różnica polega na doposażeniu urządzenia w zawór kulowy, który pozwala na jeszcze bardziej precyzyjną regulację strumienia wodnego, a w razie potrzeby jego zamknięcie.

Inne rodzaje prądownic

Jak wspomnieliśmy wcześniej, dobór środka gaśniczego zawsze musi być uzależniony od rodzaju pożaru. Woda nie sprawdzi się przy gaszeniu lżejszych od niej cieczy łatwopalnych, instalacji elektrycznych, niektórych konstrukcji żelaznych, maszyn, czy ciał palących się w postaci żaru. W takich przypadkach konieczne jest użycie innego środka gaśniczego, którego strumień również musi być właściwie podany – mówi specjalista z firmy Bogdan Gil.

Do formowania prądu środków gaśniczych innych niż woda stosuje się prądownice pozostałych rodzajów. Wśród nich wymienia się prądownice pianowe, proszkowe, śniegowe i mgłowe. Poza wymienionymi typami prądownic, do gaszenia ognia wykorzystuje się również prądownice pistoletowe i pistolety wysokociśnieniowe.

śr. ocena 5 / głosów 5