wentylator

Dry-coolery – cechy i zastosowanie

Na rynku dostępnych jest wiele różnych typów urządzeń chłodniczych. Jednymi z nich są dry-coolery, inaczej mówiąc suche chłodnice, służące do ochładzania wody lub glikolu. Znajdują one zastosowanie głównie w budynkach wielkopowierzchniowych, między innymi biurowcach czy hotelach, ale okazuje się, że nie tylko – wszystko zależy od rodzaju urządzenia, którego parametry mogą być dopasowane do indywidualnych potrzeb.

Czym są dry-coolery?

Dry-coolery, a inaczej suche chłodnice (z języka angielskiego – „dry” oznacza „suchy”), są elementami systemów klimatyzacyjnych, a ich zadaniem jest rozproszenie ciepła powstałego podczas pracy sprężarkowych układów chłodniczych.  Charakteryzują się brakiem bezpośredniego kontaktu ochładzanej cieczy z powietrzem, a więc przekazywanie ciepła odbywa się bez wymiany wilgoci. Stosuje się je w układach klimatyzacji opartych na systemach scentralizowanych. Ze względu na ten fakt, znajdują one zastosowanie głównie w budynkach o dużej powierzchni – biurowcach, hotelach, centrach usługowo – handlowych, a także w zakładach przemysłowych (między innymi w układach chłodzenia maszyn), jednak mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb poprzez dobór odpowiedniej budowy

występują w wersji pionowej, poziomej, lub w kształcie litery „V” i różnią się od siebie wielkością, sposobem regulacji oraz wyposażeniem. ich dodatkowym atutem jest możliwość zainstalowania systemu zraszania wodnego, który sprawdzi się w przypadku maksymalnych obciążeń cieplnych.- informuje nasz rozmówca reprezentujący firmę AKSZER.

Należy zwrócić uwagę, aby wydajność i moc urządzeń była tym większa, im większe jest chłodzone pomieszczenie.

Budowa i działanie

Suche schładzacze cieczy mogą posiadać zróżnicowaną konstrukcję, jednak zasada ich działania opiera się na ochładzaniu wody płynącej przez rury za pomocą wymuszonego przez wentylatory przepływu zimnego powietrza – jego temperatura nie może być wyższa niż temperatura cieczy. Istotny element dry-coolera stanowi chłodnica, przez którą przepływa czynnik chłodniczy – może być nim woda, jednak w bardzo niskich temperaturach będzie zamarzać, dlatego w takim przypadku najlepiej zdecydować się na roztwór glikolu. Większość tego typu urządzeń wyposażone jest w automatyczne panele sterownicze, dzięki czemu, do ich obsługi nie potrzeba specjalistów, tak jak miałoby to miejsce w przypadku sterowania manualnego. Dry-coolery ze względu na zastosowanie nowoczesnych technologii, łączą wydajność i jakość oraz zapewniają zoptymalizowany przepływ powietrza.

śr. ocena 5 / głosów 4