Na czym polega spawanie konstrukcji stalowych metodą MAG

Spawanie to jedna z najważniejszych metod obróbki metali, powszechnie wykorzystywana w niemal każdej gałęzi przemysłu. Najczęściej stosowaną techniką obróbki spawalniczej jest spawanie w osłonie gazu ochronnego, które dzisiaj powszechnie praktykuje się w zakładach przemysłowych na skalę masową, jak i przy mniejszych zleceniach. Na czym dokładnie polega metoda MAG?

Czym jest metoda MAG?

Metoda MAG to jedna z technik spawania wykorzystująca działanie osłonowego gazu ochronnego. W procesie tym wykorzystuje się specjalny półautomat spawalniczy wyposażony w uchwyt z drutem spawalniczym. Do tego drutu, stanowiącego elektrodę topliwą, doprowadzany jest prąd, który pomaga wytworzyć łuk elektryczny. Pod wpływem działania łuku zarówno stopniowo wysuwany z uchwytu drut, jak i sam materiał łączony, ulegają stopieniu i wymieszaniu. W ten sposób powstaje płynne jeziorko spawalnicze stanowiące spoiwo wykorzystywane do połączenia metalu. Kiedy spoiwo straci kontakt z łukiem elektrycznym, ulegnie zestaleniu i trwale złączy spawaną konstrukcję. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa gaz ochronny wykorzystywany w roli osłony zapobiegającej oddziaływaniu otoczenia na spawany materiał, a także obniżającej temperaturę uchwytu. Warto tu zaznaczyć, że określenie „MAG” to skrót od angielskiej nazwy Metal Active Gas oznaczającej zastosowanie w procesie gazów chemicznie aktywnych. W przeciwieństwie do metody MIG, gdzie stosuje się obojętne pierwiastki, takie jak hel czy argon, w przypadku techniki MAG korzysta się z dwutlenku węgla. Spawanie konstrukcji stalowych metodą MAG jest cenione ze względu na uniwersalność zastosowania tej techniki, wysoką efektywność procesu przy stosunkowo niskim nakładzie kosztów. Nie bez znaczenia jest też wysoka jakość uzyskiwanego spoiwa, a także możliwa automatyzacja całego procesu. Nic więc dziwnego, że metoda MAG jest niezwykle popularna i wykorzystywana m. in w konstrukcjach maszyn i urządzeń budowlanych, produkcyjnych oraz drogowych, w przemyśle stoczniowym, a nawet meblarskim.

Podstawy profesjonalnego spawania metodą MAG

Aby spawanie konstrukcji stalowych metodą MAG przyniosło pożądane rezultaty, należy przestrzegać kilku zasad.

Bardzo ważnym etapem spawania techniką MAG jest zaplanowanie pracy, obejmujące wstępne połączenie elementów konstrukcji i wprowadzenie korekt niezbędnych do uzyskania założeń zawartych w projekcie. – Tłumaczy pracownik firmy SEVERT POLSKA zajmującej się obróbką metali. – Nie bez znaczenia jest również zastosowanie wysokiej klasy materiałów, w tym drutów spawalniczych, pozwalających na uzyskanie wysokiej klasy spoiwa. Istotną rolę w procesie spawania odgrywa również właściwe ustawienie elementów ułatwiające wygodny dostęp spawaczowi  tak aby unikać spawania w pozycjach wymuszonych, w znacznym stopniu zapewnia to zastosowanie odpowiednich pozycjonerów spawalniczych. Nie zapominajmy też, że jest to technika zarezerwowana dla spawaczy posiadających odpowiednie uprawnienia. Dzięki temu spawanie stalowych konstrukcji metodą MAG będzie efektywne i bezpieczne.

śr. ocena 5 / głosów 4