Na czym polega przeciąganie i przepychanie kształtowe?

Przeciąganie i przepychanie kształtowe są procesami obróbki wiórowej, gdzie cały naddatek skrawany jest w czasie pojedynczego przejścia narzędzia. Urządzenia, wykorzystywane do takiej obróbki to przeciągacze i przepychacze.

Przeciąganie i przepychanie to niezwykle wydajne metody skrawania, które stosuje się do obróbki otworów o rozmaitych kształtach, a także powierzchni zewnętrznych oraz kształtowych – wyjaśnia nasz rozmówca z Narzędziowni MIKRONAR. Oba procesy pozwalają na uzyskanie bardzo dużych dokładności i gładkości obrabianych powierzchni.

Jak działa przeciągacz?

Przeciągacz jest wieloostrzowym urządzeniem, które pracuje bez ruchu posuwowego. Podczas przeciągania, materiał przeznaczony do usunięcia, zbierany jest przez ostrza o stopniowo wzrastającym wymiarze. Kształtowanie otworu polega na przeciągnięciu przez niego narzędzia, skutkiem czego kształt przeciągacza odwzorowywany jest na krawędziach otworu.

Budowa przeciągacza

Długość przeciągacza mieści się zazwyczaj w przedziale 1000 – 2000 mm i uzależniona jest od długości części roboczej, zaś ilość zębów oscyluje w granicach 50-60. Ponieważ kolejne zęby przeciągacza skrawają warstwę położoną głębiej, wraz ze wzrostem głębokości rowków wykonywanych podczas skrawania, wzrasta ilość zębów przeciągacza.

Możliwości przeciągacza

Główny ruch w procesie przeciągania wykonuje narzędzie, najczęściej napędzane silnikiem hydraulicznym. Jego prędkość jest niewielka i nie przekracza 12 m/min. Jak wspomnieliśmy wcześniej, w procesie nie występuje ruch posuwowy.

Ciekawym aspektem narzędzi do przeciągania jest fakt, iż wyposażone są one w ostrza umożliwiające skrawanie zgrubne, wykańczające i wygładzające. Ponieważ krawędzi skrawające biorą czynny udział w obróbce, mała szybkość ruchu głównego nie obniża wydajności procesu. Co więcej, jednorazowe przeciąganie może zastąpić kilka operacji wykonywanych z użyciem innych narzędzi.

Przeciągacze a przepychacze

Konstrukcja przepychaczy jest zasadniczo podobna do budowy przeciągaczy, narzędzia różnią się natomiast długością. Przepychacze są krótsze, co ma na celu uniknięcie wyboczeń w procesie obróbki przepychaniem.

śr. ocena 3.5 / głosów 15