Czym jest termowizja aktywna?

Termowizja umożliwia śledzenie rozkładu temperatur w otoczeniu i wykrywanie nieprawidłowości w tym zakresie. Ma to zastosowania w nauce, przemyśle, energetyce, budownictwie, architekturze. Szczególnym jej rodzajem jest termowizja aktywna. Na czym polega ta technologia i jakie są jej zastosowania? Jakie korzyści wynikają z używania termowizji aktywnej?

Termowizja aktywna – co to jest?

Termowizja to metoda pomiarowa służąca do śledzenia rozkładu ciepła. Ciepło gromadzone przez obiekty w otoczeniu jest oddawane w postaci promieniowania podczerwonego. Dotyczy to każdego ciała, którego temperatura jest wyższa niż zero bezwzględne. Człowiek go nie widzi, ale odpowiednio skonstruowana kamera rejestruje fale elektromagnetyczne w zakresie długości 7‒14 µm. Obrazowo mówiąc, za pośrednictwem kamery termowizyjnej można „zobaczyć ciepło”, a ponieważ różne obiekty emitują je z różnym natężeniem, na nagraniu z kamery termowizyjnej widać wyraźnie poszczególne elementy otoczenia.

Wyróżnia się termowizję pasywną i aktywną. Termowizja pasywna to pomiar rozkładu temperatur w warunkach stałych. Metoda ta nie daje precyzyjnych informacji w przypadku obiektów składających się z wielu warstw, np. przy badaniu obiektów zabytkowych, gdzie warstwy wewnętrzne mają duży wpływ na rozkład temperatur na warstwach wierzchnich, a tym samym – na obrazie termowizyjnym.

Problem ten rozwiązuje termowizja aktywna. Polega ona na śledzeniu rozkładu temperatur w zmiennych warunkach termicznych. Aby przeprowadzić badanie metodą termowizji aktywnej, należy dostarczyć obiektowi energii cieplnej. Można wykorzystać do tego np. lampy na podczerwień.

Sprzęt i oprogramowanie niezbędne do badań termowizyjnych zarówno metodą pasywną, jak i aktywną, można znaleźć na stronie EC Test Systems.

Termowizja aktywna – jakie daje możliwości?

W metodzie termowizji aktywnej wykonuje się kilka pomiarów w pewnych odstępach czasu. Odzwierciedlają one to, w jaki sposób badany obiekt stygnie. Analiza zgromadzonych danych pozwala np. określić wewnętrzną strukturę materiału lub odkryć warstwy przykryte farbą lub tynkiem. Termowizja aktywna sprawdza się także przy badaniach obiektów metalowych. Pozwala np. odczytać inskrypcje umieszczone na obiektach historycznych, takich jak monety czy broń.

Termowizja aktywna pozwala zaobserwować zmiany w wewnętrznej strukturze obiektu bez konieczności usuwania jego warstw wierzchnich. Nieinwazyjność tej metody pozwala utrzymać przedmiot w nienaruszonym stanie, co jest niezmiernie ważne dla przetrwania dziedzictwa historycznego.

Termografia aktywna wskaże miejsca ulegające korozji lub degradacji biologicznej albo zmienione podczas prac konserwatorskich. Pozwala to ograniczyć prace renowacyjne czy badawcze do wąskiego obszaru. Dzięki temu są one tańsze, szybsze i wiążą się z mniejszym naruszeniem obiektu. Termowizja aktywna ułatwia także datowanie przedmiotów.

śr. ocena 5 / głosów 5