laboratorium

Czym charakteryzują się bioreaktory laboratoryjne?

Laboratoria wyposażone są w rozmaitą aparaturę, urządzenia i narzędzia, które mają umożliwić przeprowadzanie prac badawczych. Dzięki działaniom kompetentnych specjalistów, można przeprowadzać i monitorować wiele procesów, pozwalających na wysnuwanie nowych wniosków, a nierzadko również na dochodzenie do nowych odkryć. Do szczególnie istotnych narzędzi należą bioreaktory laboratoryjne. Czym się charakteryzują?

Czym są bioreaktory laboratoryjne?

Bioreaktory laboratoryjne są naczyniami reakcyjnymi, służącymi do przeprowadzania rozmaitych reakcji chemicznych oraz biochemicznych, a także hodowli drobnoustrojów czy komórek roślinnych oraz zwierzęcych. Dzięki nim można przekształcić substraty w pożądane produkty końcowe, o określonych przez laboranta właściwościach. Bioreaktory laboratoryjne pozwalają utrzymać odpowiednie środowisko, konieczne do stworzenia nawet bardzo wrażliwych mikroorganizmów. Zachowują aseptyczne warunki, a do tego pozwalają kontrolować takie cechy środowiska naczynia jak temperatura, poziom pH czy zawartość tlenu.

Jak zbudowane są bioreaktory laboratoryjne?

Bioreaktory laboratoryjne mają kilka stałych elementów budowy. Te najprostsze posiadają przede wszystkim kadź lub kuwetę. Kadź zwana jest również naczyniem reakcyjnym i najczęściej ma cylindryczny kształt. Jeżeli potrzebujemy bardziej zaawansowanych, specjalistycznych bioreaktorów, wówczas ich bardzo przydatnym elementem będzie mieszadło. Służy do mieszania zawartości, która znajduje się w reaktorze, pomagając utrzymać homogenne środowisko. Dzięki temu wszystkie komórki w równy sposób zostaną obdarzone składnikami odżywczymi oraz tlenem. Ponadto, pośród części bioreaktorów, znajdziemy również niemniej znaczące różnego rodzaju króćce, bełkotki, sprzęgła, dysze oraz

wzierniki.

Do czego służą bioreaktory laboratoryjne?

Bioreaktory laboratoryjne są wykorzystywane do prowadzenia procesów mikrobiologicznych, procesów enzymatycznych, a także wspomnianej hodowli drobnoustrojów i mikroorganizmów – wyjaśnia nasz rozmówca z firmy Biomix. W tym celu muszą spełniać określone wymogi, a mianowicie:

  • Sprawnie doprowadzać tlen do naczynia,
  • Efektywnie odprowadzać ciepło, wydzielające się podczas prowadzenia hodowli,
  • Być wykonane z wysokiej jakości materiałów – zwykle są wykonane ze stali kwasoodpornej,
  • Mieć odpowiednią pojemność – w laboratoriach często mają od kilku mililitrów do kilkunasto litrów. Kiedy bioreaktory są potrzebne do celów przemysłowych, wówczas ich pojemność może dochodzić nawet do kilkuset metrów sześciennych,
  • Mieć gładką powierzchnię wewnętrzną, ułatwiającą zachowanie sterylnych warunków.
śr. ocena 4 / głosów 1