Co to jest rolnictwo precyzyjne?

Rolnictwo już dawno stało się jedną z gałęzi przemysłu, dziedziną gospodarki, która jak każda inna podlega prawom rynkowym. Stąd potrzeba coraz większej wydajności, coraz wyższej jakości oraz konkurencyjności. Narzucają to zarówno konsumenci, jak i państwowe oraz wspólnotowe regulacje. Jednym ze sposobów na większe plony i lepszą ich jakość jest rolnictwo precyzyjne.

Czym jest rolnictwo precyzyjne?

Rolnictwo precyzyjne to innowacyjna metoda uprawy roli oparta na nowoczesnych technologiach i analizie danych. Polega na gromadzeniu informacji dotyczących przestrzennego zróżnicowania plonów na polach. Dzięki miernikowi plonów oraz satelitarnemu referencyjnemu systemowi globalnego pozycjonowania tworzy się mapę plonów, która pozwala określić wielkość zbiorów uzyskanych z danego punktu obszaru wysiewu.

Dane są analizowane i interpretowane. W ten sposób określa się potencjał plonotwórczy danego miejsca na polu, aby odpowiednio do jego możliwości wzmagać lub ograniczać nawożenie i ochronę roślin. Używa się do tego maszyn rolniczych do precyzyjnej aplikacji preparatów.

Rolnictwo precyzyjne przynosi wiele korzyści zarówno dla rolnika, jak i dla środowiska. Dzięki wybiórczemu stosowaniu nawozów i środków ochrony ogranicza się koszty produkcji, skraca czas pracy, a także minimalizuje skażenie środowiska.

Aparatura do rolnictwa precyzyjnego

Gromadzenie i przetwarzanie dużej ilości precyzyjnych danych wymaga zaawansowanej aparatury. Polski Farmer oferuje kompletne wyposażenie do rolnictwa precyzyjnego: aparaturę do nawigacji równoległej, systemy wspomagania jazdy, systemy kontroli aplikacji i plonowania, sprzęt do kontroli wysiewu, sygnały korekcyjne, radia, anteny, stacje bazowe, komputery polowe, oprogramowanie oraz systemy zarządzania melioracją.

Należy się spodziewać, że wraz z rozwojem geolokalizacji i analizy danych będą pojawiały się coraz skuteczniejsze urządzenia do rolnictwa precyzyjnego. Nowoczesne technologie w rolnictwie nie są już snem futurystów, a faktem, którego konsekwencje będą dotyczyły wszystkich – zarówno rolników, jak i konsumentów.

śr. ocena 5.8 / głosów 4