Charakterystyka uszczelnień technicznych

Uszczelnienia techniczne, czyli małe elementy, wykonane z mieszanek gumowych, są niezwykle istotnymi częściami maszyn oraz urządzeń. Ich zadaniem jest bowiem zapobieganie powstawaniu w nich nieszczelności, ale nie tylko. Zabezpieczają także przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, którymi mogą być m.in. piasek i woda. Więcej informacji na temat uszczelnień technicznych znajdziecie w naszym artykule.

Kilka słów o uszczelnieniach technicznych

Aby zapewnić bezawaryjną i długotrwałą pracę maszyn i urządzeń, należy je zaopatrzyć m.in. w różnego rodzaju uszczelnienia techniczne. One również muszą działać poprawnie, dlatego ważny jest materiał, z którego są wykonane. Do ich produkcji używa się najczęściej termoutwardzalnych elastomerów, występujących jako mieszanki gumowe, które zaprasowywane są we właściwe formy. Materiałem mogą być także półprodukty w postaci profili i sznurów bądź płyt gumowych – z nich dopiero wycina się uszczelki w odpowiednim kształcie. Przyjrzyjmy się najpowszechniejszym materiałom do produkcji uszczelek, czyli różnym rodzajom kauczuku, oraz im cechom, które przekładają się na właściwości uszczelniaczy.

Kauczuk akrylonitrylowy i akrylowy

Jednym z najpowszechniejszych materiałów, stosowanych do produkcji uszczelnień technicznych, jest kauczuk akrylonitrylowy NBR, będący kopolimerem akrylonitrylu oraz butadienu. Cechuje się on wysoką elastycznością, olejoodpornością, wytrzymałością na zerwanie oraz małym odkształceniem trwałym przy ściskaniu.

Kauczuk akrylowy jest z kolei kopolimerem akrylanu etylu lub butylu (spotyka się również ich mieszaniny). Wykorzystuje się go do pracy w olejach i smarach, które zawierają dodatki uszlachetniające, ponieważ nie jest wrażliwy na siarkę i chlor, a ponadto jest odporny na wodę (warunkowo), powietrze, tlen i ozon.

Kauczuk fluorowy i silikonowy

Kolejnym materiałem jest kauczuk fluorowy – kopolimer monomerów, które zawierają fluor, zapewniający niepalność. Uszczelniacze wykonane z kauczuku fluorowego charakteryzują się także odpornością cieplną i chemiczną, na ozon, promieniowanie ultrafioletowe, agresywne związki chemiczne, oleje oraz paliwa. Dodatkowo wykazują niewielką przepuszczalność gazów oraz minimalny spadek wagi w warunkach działania próżni.

Popularnym materiałem jest również kauczuk silikonowy, czyli wielocząsteczkowe polimery organosloksanowe.

Posiadają one niezwykłe właściwości – są odporne na wysokie i niskie temperatury, a także na tlen i ozon, mają bardzo dobre własności dielektryczne, niewielkie odkształcenie trwałe przy ściskaniu i są niepalne – wymienia ekspert z Hurtowni Łożysk Bamart, która, oprócz uszczelnień technicznych, oferuje szeroki asortyment łożysk tocznych i ślizgowych, opraw i tulei łożyskowych, pasów napędowych klinowych, chemii technicznej oraz klejów.

śr. ocena 5 / głosów 5