Charakterystyka oczyszczalni drenażowych

Oczyszczalnie drenażowe stanowią jedno z najczęściej stosowanych rozwiązań do oczyszczania ścieków pochodzących z gospodarstw domowych, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej. Tym, co przekonuje właścicieli domów do wyboru właśnie tego sposobu radzenia sobie ze ściekami, jest wysoka skuteczność przy stosunkowo niewielkiej cenie budowy i obsługi oczyszczalni.

Dlaczego oczyszczalnia zamiast szamba?

Przydomowe oczyszczalnie drenażowe z powodzeniem zastępują tradycyjnie montowane na działkach szamba – przekonuje nasz rozmówca z firmy FRUKKO.

Wybór przydomowej oczyszczalni rozwiązuje problem nieprzyjemnego zapachu z gromadzonych ścieków i konieczności regularnego opróżniania szamba.

Jak zbudowana jest oczyszczalnia drenażowa

Przydomowa oczyszczalnia ścieków zbudowana jest z kilku połączonych urządzeń do oczyszczania i odprowadzania zneutralizowanych już ścieków do gleby albo wód powierzchniowych. Oczyszczanie zachodzi tutaj w dwóch etapach. Najpierw ścieki są wstępnie oczyszczane w osadniku gnilnym (w warunkach beztlenowych), a następnie kierowane są do specjalnych drenów.

Dreny przydomowej oczyszczalni to nic innego jak perforowane rury ułożone w ziemi, za pośrednictwem których oczyszczone ścieki są przesączane do gruntu. Kiedy przez układ drenażowy przepływają wstępnie oczyszczone ścieki, zachodzą tu procesy tlenowe, będące kolejnym etapem oczyszczania.

Sprawność układu drenażowego

Dla prawidłowego działania oczyszczalni drenażowej bardzo ważny jest jej prawidłowy montaż. Dla zabezpieczenia otworów drenażowych przez zapchaniem grudkami ziemi, rury należy obłożyć specjalną włókniną. Sprawne przesączanie oczyszczonych ścieków go gleby wymaga urozmaicenia gruntu wokół drenażu kruszywem.

Ważny jest także sposób rozdzielenia strumienia ścieków do poszczególnych nitek drenażu. W tym celu na wlocie drenażu montowana jest specjalna studzienka rozdzielająca. Z drugiej strony układu drenażowego montuje się kominek napowietrzający, który napowietrzając ścieki usprawnia procesy oczyszczania tlenowego.

śr. ocena 5 / głosów 4