instalacja sanitarna

Charakterystyka instalacji sanitarnej

Instalacją sanitarną nazywamy zbiór wszystkich instalacji wchodzących w skład wyposażenia domu lub innego obiektu budowlanego, które są istotne z punktu widzenia zdrowia, higieny, bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców, pracowników lub innych osób korzystających z budynku. Zaliczamy do nich między innymi instalację wodną, kanalizacyjną, grzewczą, wentylacyjną oraz klimatyzacyjną.

Instalacja wodna

Na instalacje wodną składają się urządzenia, armatura oraz przewody, służące do zaopatrywania budynku w ciepłą oraz zimną wodę. Przewody służą do połączenia znajdujących się wewnątrz urządzeń z zewnętrzną instalacją wodociągową. Wszystkie elementy instalacji powinny być wykonywane z materiałów, które nie wpływają na skład chemiczny wody, np. polichlorku winylu czy stali.

Instalacja kanalizacyjna

Jest to system rur, kolektorów i koryt, których zadaniem jest odprowadzenie płynnych zanieczyszczeń (ścieków) lub wody deszczowej. Kanalizacja jest instalacją niezbędną do utrzymania czystości wewnątrz domu. W niektórych aglomeracjach miejskich na świecie stosuje się również systemy kanalizacyjne przystosowane do odprowadzania odpadów stałych w postaci rozdrobnionej.

Instalacja wentylacyjna

Zadaniem wentylacji jest zapewnienie wydajnej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu, doprowadzanie świeżego powietrza z zewnątrz do pomieszczeń oraz wyprowadzanie wilgotnego, zanieczyszczonego powietrza na zewnątrz. Instalacje wentylacyjne można podzielić na dwie kategorie – wentylację grawitacyjną, działającą w oparciu o wykorzystanie naturalnej różnicy ciśnień i temperatury między pomieszczeniem i środowiskiem zewnętrznym, oraz mechaniczną, wykorzystującą system wentylatorów i rekuperatorów.

Instalacja klimatyzacyjna

Głównych zadaniem klimatyzacji jest utrzymanie pożądanej temperatury wewnątrz pomieszczeń – może się to odbywać zarówno poprzez schładzanie, jak i ogrzewanie powietrza. Dodatkowo systemy klimatyzacyjne mogą filtrować powietrze i oczyszczać je z drobnoustrojów, takich jak bakterie, grzyby czy roztocza. W przypadku klimatyzacji bardzo istotna jest utrzymanie czystości instalacji – w przeciwnym wypadku może dojść do jej zagrzybienia.

Profesjonalnym wykonywaniem instalacji sanitarnych w budynkach zajmuje się firma Telka.

śr. ocena 5 / głosów 1