tag: zabytki

Renowacja zawilgoconych murów w obiektach zabytkowych

Nadmierna wilgoć jest najczęstszą przyczyną niszczenia obiektów budowlanych – szczególnie narażone są na nie
okna zabytkowe

Rekonstrukcja okien zabytkowych

Okna stanowią niezwykle ważny element architektoniczny każdego stylowego budynku. Ich wygląd i konstrukcja ulegały