tag: transport odpadów

Droga śmiecia, czyli co się dzieje z odpadami?

Jakie są losy odpadów po ich wyrzuceniu do śmietnika? Tak postawione pytanie nurtuje wiele

Charakterystyka kontenerów do przewożenia odpadów

Zrównoważona gospodarka odpadami obejmuje nie tylko sortowanie, recykling i prawidłowy sposób składowania odpadów nienadających

Zasady postępowania z zakaźnymi odpadami medycznymi

Według Rozporządzenia Ministra Środowiska, odpadami medycznymi nazywamy „odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń
ochrona srodowiska

Skutki prawno-sądowe nieprzestrzegania przepisów dotyczących zachowania czystości środowiska

Śmieci wyrzucać trzeba – wie to każdy, nawet małe dzieci. Oczywiście jak sami dobrze
wywoz smieci

Transport odpadów

Transport odpadów to jedna z najważniejszych czynności wchodzących w skład procedury nazywanej „gospodarowaniem odpadami”.