tag: transport miedzynarodowy

Najpopularniejsze przeprawy promowe w Europie i czas ich trwania

Sprawny, terminowy i bezpieczny transport towarów ma olbrzymie znaczenie dla międzynarodowej wymiany handlowej. Większość

Charakterystyka nowoczesnych busów stosowanych w transporcie międzynarodowym

Wymagania wobec międzynarodowego transportu pasażerskiego są znacznie wyższe od tych stawianych transportowi krajowemu. Nic