tag: ścieki

pompownie-sciekow

Rodzaje pompowni ścieków

Pompownie są obiektami budowlanymi, które służą do przesyłania wody i ścieków na duże odległości
oczyszczanie sciekow

Wszystko o oczyszczaniu ścieków

Ściekami nazywamy zużyte ciecze, koloidy, roztwory lub zawiesiny, oraz odpadowe ciała stałe. Odprowadza się