tag: reklama wielkoformatowa

Charakterystyka skutecznej reklamy miejskiej

Współczesne przekazy reklamowe coraz odważniej wkraczają do przestrzeni miejskiej. Z rozmaitymi, outdoorowymi formami marketingu

Technologia wykonania reklam wielkoformatowych

Reklama w dzisiejszych czasach przybiera różne formy i szeroko wychodzi ponad standardowe media. Mamy