tag: oznakowanie

Co wskazują pionowe znaki drogowe?

Pionowe znaki drogowe mają zazwyczaj postać tarczy o charakterystycznym dla danego typu znaku kształcie

Oznakowanie poziome – rodzaje

Oznakowanie drogowe zwykle kojarzy się ze znakami ustawionymi wzdłuż ulicy. Jednak wskazówki dla kierowców