tag: ogrzewanie

brykiet

Z jakich elementów składają się linie do produkcji brykietu?

Odpady pochodzenia leśnego, czyli wszelkiego rodzaju odpady drzewne, takie jak trociny czy wióry, mogą
kotly automatyczne

Charakterystyka kotłów automatycznych

Spalanie paliw stałych, ciekłych lub gazowych w celu podgrzania nośnika ciepła to główne zadanie