tag: odpady

Charakterystyka pojemników do segregacji śmieci

Segregacja odpadów jest istotna nie tylko ze względów ekologicznych, gdyż pozwala obniżyć poziom eksploatacji

Rodzaje odpadów przemysłowych

Najwięcej odpadów, które powstają w Polsce, to odpady przemysłowe. Jest ich ok. 90% i

Charakterystyka kontenerów do przewożenia odpadów

Zrównoważona gospodarka odpadami obejmuje nie tylko sortowanie, recykling i prawidłowy sposób składowania odpadów nienadających

Zasady postępowania z zakaźnymi odpadami medycznymi

Według Rozporządzenia Ministra Środowiska, odpadami medycznymi nazywamy „odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń

Przyszłość leży w śmieciach? Odzysk i recykling odpadów

Dynamiczny i nieprzerwany postęp gospodarczy wiąże się również z negatywnymi konsekwencjami, do jakich niewątpliwie

Recykling gruzu

Recykling jest działaniem znanym coraz większej liczbie osób na całym świecie. Mają oni świadomość
elektroodpady

Wpływ elektroodpadów na środowisko

Każdy z nas, nawet po uśrednieniu, codziennie wyrzuca sporą ilość śmieci. Jeśli tę ilość
ochrona srodowiska

Skutki prawno-sądowe nieprzestrzegania przepisów dotyczących zachowania czystości środowiska

Śmieci wyrzucać trzeba – wie to każdy, nawet małe dzieci. Oczywiście jak sami dobrze
wywoz smieci

Transport odpadów

Transport odpadów to jedna z najważniejszych czynności wchodzących w skład procedury nazywanej „gospodarowaniem odpadami”.