tag: odpady

segregacja-smieci

Przepisy dotyczące recyklingu surowców wtórnych

Recykling surowców wtórnych przynosi same korzyści. Po pierwsze chroni nas przed górami śmieci, zalegającymi

Droga śmiecia, czyli co się dzieje z odpadami?

Jakie są losy odpadów po ich wyrzuceniu do śmietnika? Tak postawione pytanie nurtuje wiele

Charakterystyka pojemników do segregacji śmieci

Segregacja odpadów jest istotna nie tylko ze względów ekologicznych, gdyż pozwala obniżyć poziom eksploatacji

Rodzaje odpadów przemysłowych

Najwięcej odpadów, które powstają w Polsce, to odpady przemysłowe. Jest ich ok. 90% i

Charakterystyka kontenerów do przewożenia odpadów

Zrównoważona gospodarka odpadami obejmuje nie tylko sortowanie, recykling i prawidłowy sposób składowania odpadów nienadających

Zasady postępowania z zakaźnymi odpadami medycznymi

Według Rozporządzenia Ministra Środowiska, odpadami medycznymi nazywamy „odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń

Przyszłość leży w śmieciach? Odzysk i recykling odpadów

Dynamiczny i nieprzerwany postęp gospodarczy wiąże się również z negatywnymi konsekwencjami, do jakich niewątpliwie

Recykling gruzu

Recykling jest działaniem znanym coraz większej liczbie osób na całym świecie. Mają oni świadomość
elektroodpady

Wpływ elektroodpadów na środowisko

Każdy z nas, nawet po uśrednieniu, codziennie wyrzuca sporą ilość śmieci. Jeśli tę ilość
ochrona srodowiska

Skutki prawno-sądowe nieprzestrzegania przepisów dotyczących zachowania czystości środowiska

Śmieci wyrzucać trzeba – wie to każdy, nawet małe dzieci. Oczywiście jak sami dobrze