tag: oczyszczanie ścieków

Charakterystyka oczyszczalni drenażowych

Oczyszczalnie drenażowe stanowią jedno z najczęściej stosowanych rozwiązań do oczyszczania ścieków pochodzących z gospodarstw

Rodzaje osadników

Osadniki służą do usuwania ze ścieków zanieczyszczeń o gęstości większej od 1 g/m3, przy
oczyszczanie sciekow

Wszystko o oczyszczaniu ścieków

Ściekami nazywamy zużyte ciecze, koloidy, roztwory lub zawiesiny, oraz odpadowe ciała stałe. Odprowadza się