tag: oczyszczalnie ścieków

Wymogi prawne dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to urządzenia, działające w oparciu o odpowiednie regulacje i przepisy. Dotyczą

Charakterystyka i rodzaje pomp dozujących

Pompy dozujące są wykorzystywane wszędzie tam, gdzie jest potrzeba precyzyjnego dozowania cieczy w określonym

Charakterystyka oczyszczalni drenażowych

Oczyszczalnie drenażowe stanowią jedno z najczęściej stosowanych rozwiązań do oczyszczania ścieków pochodzących z gospodarstw
ochrona srodowiska

Skutki prawno-sądowe nieprzestrzegania przepisów dotyczących zachowania czystości środowiska

Śmieci wyrzucać trzeba – wie to każdy, nawet małe dzieci. Oczywiście jak sami dobrze
oczyszczanie sciekow

Wszystko o oczyszczaniu ścieków

Ściekami nazywamy zużyte ciecze, koloidy, roztwory lub zawiesiny, oraz odpadowe ciała stałe. Odprowadza się