tag: obróbka skrawaniem

Sposoby obróbki mechanicznej metali

Mianem obróbki metali określamy procesy technologiczne, których celem jest zmiana kształtu, wymiarów lub właściwości

Na czym polega obróbka skrawaniem metali

Obróbka metali jest ogółem procesów technologicznych, w następstwie których ulegają zmianie kształt, wymiar lub

Na czym polega polerowanie form wtryskowych?

Idealnie gładka powierzchnia formy wtryskowej jest warunkiem koniecznym do uzyskania wysokiej jakości wytwarzanych przez

Na czym polega przeciąganie i przepychanie kształtowe?

Przeciąganie i przepychanie kształtowe są procesami obróbki wiórowej, gdzie cały naddatek skrawany jest w