tag: mundury

Charakterystyka umundurowania dla straży miejskiej

Funkcjonariusze straży miejskiej mają inne kompetencje i uprawnienia od policjantów. Od tych drugich odróżnia

Projektowanie i szycie mundurów dla orkiestr

Przyglądając się występom orkiestry dętej łatwo zauważyć, że wszyscy jej członkowie ubrani są w