tag: badanie gruntu

Rodzaje badań geotechnicznych

Prace budowlane są poprzedzone badaniami geotechnicznymi. Dają wiedzę na temat podłoża. Pozwalają określić jego

Elementy opinii geotechnicznej

Opinia geotechniczna jest rodzajem dokumentacji geologicznej, która pozwala określić przydatność danego gruntu na potrzeby

Do czego może doprowadzić brak rozpoznania warunków gruntowo-wodnych?

Wytrzymałość i trwałość danego obiektu budowlanego – czy to domu jednorodzinnego, mostu czy podziemnego