Zasady działania domów spokojnej starości

Domami spokojnej starości potocznie nazywa się placówki zapewniające całodobową, fachową opiekę osobom starszym, schorowanym i niepełnosprawnym. Placówki te mogą być prowadzone przez samorządy lub domy pomocy społecznej, jak również mieć charakter prywatny (przy czym nie eliminuje to możliwości udzielania niektórych świadczeń w oparciu o kontrakt z NFZ). Co jeszcze warto wiedzieć na temat funkcjonowania podobnych ośrodków?

Po pierwsze, warto sobie zdawać sprawę, że warunkiem niezbędnym do uruchomienia domu spokojnej starości jest uzyskanie przez dany podmiot stosownej decyzji wydawanej przez wojewodę. Do składanego w tym celu wniosku załączyć należy dokumentację świadczącą o dostosowaniu zarówno samej koncepcji prowadzenia ośrodka, jak i warunków technicznych danego obiektu do jasno określonych przepisami wymogów.

Warunki techniczne

Te ostatnie zakładają chociażby brak tzw. barier architektonicznych (np. wysokich progów), obecność wind i dostatecznie przestronnych, maksymalnie trzyosobowych pokojów mieszkalnych (czteroosobowych w przypadku pomieszczeń przeznaczonych wyłącznie dla osób leżących). Oprócz nich w budynku powinny znajdować się przystosowane do potrzeb osób nie w pełni sprawnych łazienki oraz – najlepiej monitorowane w celach bezpieczeństwa – przestrzenie wspólne, takie jak choćby jadalnia.

Doświadczony personel i kompleksowe podejście

Odpowiednie miejsce to jednak nie wszystko. Co najmniej równie ważnym elementem jest wykwalifikowany personel, składający się z lekarza geriatry (lub POZ), pielęgniarek i opiekunów. Najlepiej zaś, by placówka oferowała także dostęp do specjalistów (w tym psychologa), rehabilitantów i fizjoterapeutów.

Poza całodobową opieką obejmującą pielęgnację i udzielanie niezbędnej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych powinna oferować też wyżywienie dostosowane do potrzeb i możliwości pensjonariuszy oraz wsparcie w załatwianiu spraw osobistych (np. zakupie odzieży) i organizację czasu wolnego.

Bogata oferta dodatkowa

Dom seniora SilesiaMED w Brennej na przykład proponuje swym podopiecznym udział w terapii zajęciowej przez sztukę, muzykę oraz ruch (niezależnie od programu rehabilitacji i ćwiczeń podnoszących ogólną sprawność pensjonariuszy), dzięki czemu mogą się oni aktywizować i rozwijać swe zainteresowania. Oprócz tego ośrodek zaspokaja potrzeby duchowe mieszkańców dzięki ekumenicznej kaplicy i posłudze duszpasterskiej zgodnie z wyznaniem, a także stymulując kontakty towarzyskie, m.in. poprzez organizację rozmaitych uroczystości.

Przemiany w duchu czasów

Na przykładzie tym doskonale widać, że współczesne domy spokojnej starości w niczym nie przypominają dawnych, budzących postrach i negatywne skojarzenia „domów starców”. Obecnie są to placówki, w których tworzy się miłą, sąsiedzką, a niekiedy wręcz rodzinną atmosferę przy zachowaniu standardów regularnie poddawanych zewnętrznej kontroli i nadzorowi odpowiednich instytucji.

śr. ocena 5 / głosów 5