Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku – kiedy jest potrzebne?

Formalności po śmierci bliskiej osoby bywają problematyczne – zwłaszcza w tym trudnym czasie. Warto jednak wiedzieć, jak istotne jest stwierdzenie nabycia spadku. Chociaż nie jest obowiązkowe, to właśnie ono potwierdza, że spadkobierca ma prawo do zarządzania odziedziczonym majątkiem. Jest to niezbędne do sprzedaży mieszkania, auta, a nawet aktualizacji danych abonenta. Jak więc wygląda stwierdzenie nabycia spadku w praktyce?

Czym jest stwierdzenie nabycia spadku?

W chwili śmierci spadkodawcy spadek w mocy prawa jest dziedziczony. Tak naprawdę, by go otrzymać, nie jest konieczne postanowienie o jego stwierdzeniu. Nie da się jednak ukryć, że bywa ono niezwykle pomocne w praktyce. Osoba, która otrzymuje majątek, powinna mieć dokument potwierdzający ten fakt. Dlaczego?

Przede wszystkim jest on niezbędny podczas dochodzenia należności i świadczeń od dłużników. Jeśli spadkobierca nie ma stwierdzenia nabycia spadku, nie posiada dokumentu legitymacji do ich odbioru. Poza tym sprzedaż mieszkania lub innej nieruchomości również będzie utrudniona. Zgodnie z przepisami konieczne jest przedstawienie swojego prawa do obiektu, a właśnie to poświadcza wspomniane stwierdzenie nabycia. Bez niego nie widnieje się jako jej właściciel.

Chociaż wszczęcie postępowania o stwierdzeniu nabycia spadku nie jest określone konkretnym terminem, trzeba je rozpocząć do 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy. Dokument musi spełniać wymogi formalne pozwu i zawierać konkretne szczegóły. Przede wszystkim jest to:

  • wskazanie spadkobierców i wnioskodawcy z adresem oraz nr PESEL,
  •  oznaczenie sądu,
  • określenie próśb,
  • uzasadnienie i załączenie oryginału odpisu aktu.

Do sądu składa się oryginał pisma z odpisami i załącznikami dla wszystkich uczestników. Niezbędne jest też uiszczenie opłaty przed złożeniem wniosku.

Stwierdzenie nabycia spadku – co musisz wiedzieć?

– Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może złożyć każdy, kto ma ku temu uzasadnione powody. Dotyczy to spadkobiercy zmarłego, wierzycieli spadkodawcy, zapisobiorców czy uprawnionych do zachowku – mówi adw. Rafał Szulta z Kancelarii Adwokackiej GJS.

Postępowanie nieprocesowe przebiega w określony sposób. Kiedy sąd zbada wniosek pod kątem formalnym, istotna jest weryfikacja kwestii testamentu. Jeśli został zostawiony, sąd musi otworzyć go i ogłosić. Postępowanie nie zawsze jest zakończone po pierwszej rozprawie – szczególnie jeśli dowody są uznane za niewystarczające. Cały proces można usprawnić, korzystając z pomocy profesjonalnych kancelarii, które oferują usługi kompleksowego wsparcia we wnioskowaniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

śr. ocena 0 / głosów 0