adwokat

Różnice między adwokatem a prawnikiem

Ogromna liczba ludzi, przynajmniej raz w życiu, skorzysta ze specjalistycznej pomocy prawnej. Tematem dyskusji jest to, kiedy wybrać adwokata, a kiedy prawnika. Zawody te, choć mogą wydawać się bardzo zbliżone do siebie, mają wiele cech, które je różnią. Podpowiadamy więc, czym charakteryzuje się praca obu tych grup zawodowych.

Kim jest prawnik?

Jak sama nazwa mówi, prawnikiem określić można każdą osobę, która ukończyła studia prawnicze, czyli uzyskała tytuł magistra nauk prawnych. Specjaliści z Kancelarii Adwokackiej Olgi Zubrzyckiej– Staniczek wyjaśniają, że jest to miano bardzo ogólne, ponieważ prawnikiem będzie zarówno adwokat, jak i radca prawny, czy sędzia. Może on więc uzyskać dodatkowy tytuł zawodowy, ale nie jest to warunek konieczny. Do kompetencji prawnika należy, przede wszystkim, udzielanie porad prawnych czy sporządzanie odpowiednich pism w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jeśli podejmie on dalszą ścieżkę edukacji, może zostać, chociażby, adwokatem, komornikiem lub prokuratorem. Warto zaznaczyć, że osoba wykonująca ten zawód nie może reprezentować swoich klientów na rozprawach sądowych. Prawnik nie ma również możliwości prowadzenia własnej kancelarii radcy prawnego lub adwokackiej. Może on posługiwać się szyldem ‘’kancelaria prawna’’ lub ‘’kancelaria doradztwa prawnego’’. Wiąże się to z tym, że jej klient nie jest chroniony wieloma zapisami zgodnymi z etyką zawodową adwokatów.

Czym charakteryzuje się zawód adwokata?

Jak już wspominaliśmy, adwokat jest tytułem zawodowym, nadawanym osobom, które ukończyły pięcioletnie studia prawnicze ora trzyletnią aplikację adwokacką. Jest ona prowadzona przez odpowiedni samorząd zawodowy i kończy się egzaminem przeprowadzanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zawód adwokata jest pod ochroną prawną i daje możliwość reprezentowania klienta w sądzie, w sprawach wszelkiego rodzaju. Są to przykładowo: sprawy karne, rodzinne lub administracyjne. Warto zaznaczyć, że adwokaci na salach sądowych ubrani są w togi z zielonym żabotem. Kompetencje, które mają przedstawiciele tego zawodu to:

  • sporządzanie opinii prawnych,
  • udzielanie porad prawnych,
  • opracowywanie projektów aktów prawnych,
  • występowanie przed sądami oraz urzędami.

Wynika z tego, że adwokaci mają większe uprawnienia niż prawnicy. Mogą również prowadzić samodzielne kancelarie adwokackie. Działalność gospodarcza adwokatów posiada obowiązkowe ubezpieczenie od czynności cywilno– prawnych. Warto zaznaczyć, że każdy reprezentant tej profesji jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, od której nie może odstąpić.

śr. ocena 5 / głosów 1