Notariusz

Rodzaje usług notarialnych

W niektórych przypadkach skorzystanie z usług kancelarii notarialnej jest koniecznością, natomiast niekiedy jest to alternatywa dla postępowania sądowego. Wpływa na to fakt, że notariusz jest umocowany do tego, aby przeprowadzać szereg czynności prawnych. Po zakończeniu formalności klienci zawsze otrzymują wypis aktu, który jest respektowany przez wszystkie instytucje w Polsce. Jakie usługi świadczą kancelarie notarialne?

Usługi związane z zakupem nieruchomości

Umowa sprzedaży nieruchomości musi być zawarta przed notariuszem – wymagają tego polskie przepisy. Dotyczy to zarówno mieszkań, domów, nieruchomości niezabudowanych, jak i spółdzielczych własnościowych praw do lokali. Notariusz sporządza umowę, w której opisany jest ich stan prawny, a strony określają cenę i sposób jej zapłaty. Następnie akt notarialny wysłany jest do sądu, celem dokonania wpisu własności w księdze wieczystej na rzecz nowych właścicieli.

Sprawy spadkowe

Notariusz może przeprowadzić postępowanie spadkowe. Warunkiem jest jedynie, aby w kręgu spadkobierców nie było osób małoletnich.

Przeprowadzenie postępowania spadkowego przez notariusza to doskonała alternatywna dla procedury sądowej. Jest ono o wiele krótsze, a wszelkie formalności można załatwić w ciągu jednej wizyty w kancelarii notarialnej” – mówi specjalista z Kancelarii Notarialnej Agaty Zawadzkiej-Bernasiak w Łodzi.

W zakres spraw spadkowych i związanych z dziedziczeniem wchodzą takie czynności jak przyjęcie bądź odrzucenie spadku, otwarcie testamentu, protokół dziedziczenia i sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia. Po postępowaniu spadkowym notariusz może sporządzić umowę, na mocy której spadkobiercy podzielą się masą spadkową po zmarłym.

Sprawy dotyczące spółek

Notariusz jest umocowany do tego, aby sporządzić akt założycielski spółki. Jego zadaniem jest także protokołowanie walnych zgromadzeń i zebrań wspólników. Jedną z czynności notarialnych jest też wniesienie aportem nieruchomości do majątku spółki. W kancelarii notarialnej można również dokonać zmian w umowach spółek.

Inne czynności notarialne

Akty notarialne bardzo często obejmują umowy darowizny, czyli nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz innej osoby. Bywa też, że do kancelarii notarialnej zgłaszają się współwłaściciele nieruchomości chcący znieść jej współwłasność.

Przed notariuszem można sporządzić także pełnomocnictwo, które nie może być podważone przez żadną państwową instytucję. Oprócz tego zajmuje się on też poświadczaniem podpisu, zgodności kopii z oryginałem, pozostawania przy życiu lub poświadczaniem daty.

śr. ocena 5 / głosów 1