Poświadczenia notarialne

Rodzaje poświadczeń notarialnych

Zakres działalności notariusza jest ściśle określony w różnych ustawach. Jedną z nich jest Prawo o notariacie, która zawiera spis czynności, do których notariusz jest upoważniony. Wśród nich znajdują się akty i poświadczenia. Drugi rodzaj pisma ma na celu, na przykład potwierdzenie autentyczności podpisu klienta czy poświadczenie zgodności odpisu z oryginałem. Jakie wyróżnia się rodzaje takich pism? O tym poniżej.

Czym jest poświadczenie notarialne?

Wiele czynności prawnych wymaga poświadczenia, że podpis złożony pod dokumentem należy do danej osoby. W takich przypadkach należy zatrudnić notariusza upoważnionego do stwierdzenia jej autentyczności. Klient, który chce uzyskać takie poświadczenie notarialne, powinien zgłosić się do odpowiednich organów wraz z dokumentem, którego dotyczy sprawa. Osoba upoważniona, czyli w tym przypadku notariusz, poprosi o złożenie kolejnego podpisu lub stwierdzi jego autentyczność na podstawie widniejącego już na dokumencie.

Poświadczenie notarialne jest jednak bardziej złożoną czynnością, niż mogłoby się wydawać. Jego złożenie przez notariusza może wywołać szereg konsekwencji prawnych.

W zależności od ściśle określonego ustawowo zakresu działalności notariusza może on wydać kilka rodzajów poświadczenia.Do jego obowiązków nie należy sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym, lecz złożonego pod nim podpisu. Notariusz może jedynie określić czy osoba zgłaszającej się do niego rozumie treść pisma – informuje właściciel Kancelarii Notarialnej Katarzyna Grzybowska.

Rodzaje poświadczeń notarialnych

Jak już wspomniano, zakres usług notariusza jest naprawdę szeroki. Do jego uprawnień należy, między innymi sporządzanie poświadczeń notarialnych. Klienci najczęściej zgłaszają się do kancelarii, aby uzyskać poświadczenie:

  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, kopii oraz wyciągu z dokumentem,
  • daty otrzymania dokumentu,
  • pozostawania danej osoby przy życiu,
  • miejsca pobytu danej osoby.

Pierwszy rodzaj często uzyskuje się, aby potwierdzić zgodność podpisów osób zawierających umowę, której podpisanie wywołuje określone skutki prawne. Poświadczenie zgodności odpisu może dotyczyć, na przykład orzeczenia sądowego, czy świadectwa dojrzałości. Jeśli chodzi o trzeci rodzaj poświadczenia, zadaniem notariusza jest nadanie dokumentowi, tak zwanej „pewnej daty”. Dowodzi to istnienia pisma w danym momencie. Poświadczenie pozostawania osoby przy życiu oraz poświadczenie miejsca jej pobytu notariusz wystawia, gdy osoba ta nie może osobiście uczestniczyć w określonych czynnościach lub nie ma możliwości złożenia własnoręcznego podpisu pod dokumentem.

śr. ocena 0 / głosów 0