segregacja-smieci

Przepisy dotyczące recyklingu surowców wtórnych

Recykling surowców wtórnych przynosi same korzyści. Po pierwsze chroni nas przed górami śmieci, zalegającymi na wysypiskach, po drugie pozwala znacznie obniżyć koszty produkcji różnego rodzaju przedmiotów ze szkła, tworzyw sztucznych, papieru lub metalu. Jeśli chcemy oddawać odpady do recyklingu musimy jednak poznać kilka ważnych regulacji prawnych. Na szczęście nie są to przepisy bardzo skomplikowane.

Jak segregować?

Recykling to wieloetapowy proces, który zaczyna się od segregacji odpadów. Najważniejsze jest oddzielenie surowców nadających się do recyklingu od pozostałych odpadów. Ważne jest też, by te odpady podzielić na kategorie – w ten sposób zamieniamy śmieci w pełnowartościowe surowce wtórne. Polska, jako państwo Unii Europejskiej, jest zobowiązana do osiągnięcia poziomu przynajmniej 50% recyklingu odpadów, przeznaczonych do ponownego wykorzystania. Dlatego nasze prawo jest zmieniane, aby przed 2020 rokiem dostosować się do europejskich norm. W zeszłym roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące segregacji odpadów. Zgodnie z nimi dzielimy śmieci na cztery kategorie:

  • papier i tektura – takie odpady powinny trafiać do pojemników lub worków w kolorze niebieskim,
  • szkło wrzucamy do pojemnika zielonego – możemy też rozdzielać szkło kolorowe i bezbarwne,
  • metale i tworzywa sztuczne mają wspólną kategorią – wrzucamy je do pojemników w kolorze żółtym,
  • biodegradowalne odpady powinniśmy wrzucać do pojemników w kolorze niebieskim.

Segregacja odpadów pozwala uniknąć ich bezsensownego składowania – to, co w innym przypadku zalegałoby na wysypisku, można ponownie wykorzystać – a takie rozwiązanie przynosi nam wiele wymiernych korzyści.

Jakie są korzyści z segregowania odpadów?

Podstawowym argumentem, stojącym za recyklingiem, jest ekologia. To ona jest też główną ideą działalności przedsiębiorstwa Ekoprod sp.j. Każdy świadomy człowiek wie, ja ważna jest ekologia dla naszego zdrowia i przyszłości naszej planety. Ograniczając liczbę śmieci na wysypiskach, dbamy o środowisko naturalne, które jest bezcenne dla człowieka. Jeśli jednak ten argument dostatecznie do nas nie przemawia, pomyślmy o swoim portfelu. Segregowanie odpadów sprawi, że będziemy płacić mniej za wywóz śmieci – przy wielu domownikach może to być naprawdę znacząca różnica. To jednak nie wszystko – dzięki wykorzystywaniu surowców pochodzących z recyklingu, produkcja wielu przedmiotów jest znacznie tańsza, przez co możemy zapłacić za nie mniej w sklepie.

śr. ocena 5 / głosów 5