prawo pracy

Prawo pracy. Jakie zagadnienia obejmuje?

Prawo pracy dotyczy zarówno interesów pracowników, jak i pracodawców. Dzięki niemu jedni i drudzy mogą dochodzić swoich roszczeń, których zakres oraz szczegóły opisano szczegółowo w kodeksie pracy. Jakie konkretnie zagadnienia obejmuje prawo pracy? Dowiedz się, w jaki sytuacjach warto zgłosić się do kancelarii radcy prawnego, który pomogę wyegzekwować żądania.

Prawo pracy pracowników – jakie problemy rozwiąże radca prawny?

Pracownicy zatrudnieni na umowy o pracę nie pozostają sami w sytuacjach problemowych. Gdy pojawi się konflikt z pracodawcą, z pomocą przychodzi im kodeks pracy, w którym szczegółowo opisano najważniejsze zagadnienia dotyczące pracy. Tam znajdują się informacje dotyczące m.in. obowiązków przełożonych, urlopów, wynagrodzeń na zwolnieniu lekarskim, zatrudnienia młodocianych itp. Prawo pracy reguluje wszelkie kwestie sporne, które mogą wystąpić na linii pracownik-pracodawca. Warto wiedzieć, że zalicza się do nich sprawy takie jak:

  • odwołanie od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę,
  • wypłata wynagrodzenia premii lub nadgodzin,
  • zakazy konkurencji,
  • odszkodowania za dyskryminację,
  • czas pracy,
  • prawo do odprawy,
  • wypadki przy pracy oraz wiele innych.

W każdej z powyższych spraw pomóc może radca prawny, który zarówno w rozwiązywaniu tych kwestii polubownie, jak i sądowo, będzie należycie reprezentował pracownika. Warto podkreślić, że wielokrotnie pracodawcy nadużywają swoich praw, dlatego też pracownik nie powinien pozostać na to obojętny.

Kiedy radca prawny pomoże pracodawcom?

Oczywiście prawo pracy dotyczy także pracodawców, którzy nierzadko także muszą bronić interesów swoich i swojej firmy. Nieuczciwi pracownicy zdarzyć się mogą w każdym przedsiębiorstwie, dlatego też również w takich sytuacjach spory pomoże rozwiązać kodeks pracy – podkreśla specjalista z Kancelarii Radcy Prawnego Chmurak ze Szczecina.

Warto zdecydować się na pomoc radcy prawnego, który rozwiąże kwestie sporne związane m.in. z naruszeniem zakazu konkurencji, z odszkodowaniem w związku z wypadkiem, który wydarzył się w czasie pracy z winy pracownika, z niewywiązywaniem się z obowiązków zapisanych w umowie itp. Warto jednak podkreślić, że prawo pracy nakłada także na pracodawcę obowiązki, które musi wypełniać zgodnie z przepisami. Dlatego też kancelaria prawna jest niezbędna np. w skonstruowaniu umowy, wypowiedzenia, regulaminu pracy, treści zakazu konkurencji itp. Pomoc radcy jest także niezbędna w interpretacji przepisów prawnych przed poczynieniem jakichkolwiek działań w firmie. 

śr. ocena 5 / głosów 1