Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie – jak uniknąć konfliktu?

Rozwód to bez wątpienia jedna z trudniejszych sytuacji w życiu wiążąca się z negatywnymi emocjami, stresem, a także wieloma problemami natury formalnej. Do takich kwestii zaliczyć należy podział majątku, który nierzadko stanowi przysłowiową kość niezgody pomiędzy małżonkami. W jaki sposób podzielić majątek po rozwodzie i uniknąć przy tym konfliktu z byłym małżonkiem?

Majątek małżonków w świetle prawa

Zanim przejdziemy do omówienia zasad podziału majątku po rozwodzie, warto w pierwszej kolejności zastanowić się nad samym zagadnieniem majątku wspólnego oraz jego poszczególnymi elementami. Trzeba pamiętać, że zawarcie małżeństwa skutkuje powstaniem wspólności majątkowej poza wyjątkami dotyczącymi spisania intercyzy, na mocy której obowiązuje rozdzielność majątkowa. W pozostałych przypadkach udział małżonków we wspólnym majątku jest w świetle prawa równy. Co dokładnie wchodzi w skład tego majątku?

Są to przede wszystkim wynagrodzenia za pracę, przychody z inwestycji, np. wynajmu, a także wspólnie gromadzone mienie, w tym nieruchomości, samochody i inne przedmioty. – Odpowiada Łukasz Opaliński z kancelarii adwokackiej z Wrocławia. – Warto przy tym zaznaczyć, że wyróżniamy jeszcze majątek osobisty małżonka, do którego zalicza się m.in. mienie nabyte przed zawarciem małżeństwa bądź odziedziczone w spadku, a także nagrody i niektóre odszkodowania.

W momencie rozwodu dochodzi do powstania rozdzielności majątkowej i zachodzi konieczność podziału dotychczasowego majątku wspólnego.

Droga sądowa

Jeśli małżonkowie są ze sobą skonfliktowani i nie mogą dojść do porozumienia co do podziału majątku, wtedy tą kwestią zajmuje się sąd. Określa on skład majątku wspólnego oraz jego wartość, przy czym bierze tu pod uwagę opinie biegłych i sporządzone przez nich ekspertyzy, które są niezbędne np. w przypadku podziału firmy. Sąd podzieli też wyceniony majątek, uwzględniając przy tym – jeśli zaistnieją ku temu ważne powody – wkład obojga małżonków w jego powstanie. Warto przy tym zaznaczyć, że udział w majątku dotyczy nie tylko wynagrodzenia, ale też pracy włożonej np. w wychowanie dzieci i prowadzenie gospodarstwa domowego. Ustalenie poszczególnych nakładów wymaga czasu, środków niezbędnych np. do pozyskania profesjonalnych ekspertyz, a także wiedzy. W tym celu sąd może korzystać z opinii biegłych.

Dobrowolny podział majątku

Ponieważ sądowy podział majątku może być czasochłonny i kosztowny, za korzystniejszą opcję uznaje się ugodę. Dobrowolne rozwiązanie jest możliwe, gdy małżonkowie dojdą do porozumienia w kwestii ustalenia wspólnego dorobku i sposobu jego podziału. Będzie to łatwiejsze, jeśli skorzystamy z pomocy prawnika mającego doświadczenie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Istnieje tu kilka możliwych opcji, w zależności od specyfiki danej sprawy. Małżonkowie mogą np. sprzedać nieruchomość i podzielić się zyskiem. Możliwe jest także zatrzymanie nieruchomości przez jednego małżonka np. w zamian za spłatę kredytu czy niższe alimenty. Wszelkie ustalenia warto przy tym potwierdzić u notariusza.

śr. ocena 0 / głosów 0