adwokat

Na czym polega windykacja należności?

Masz problem z dłużnikiem, który zwleka ze spłatą zobowiązania? A może Ty sam zaciągnąłeś pożyczkę i masz trudności z jej spłatą? Niezależnie od tego, po której stronie sporu się znajdujesz, jeśli dotyczy Cię kwestia uregulowania długu, warto wiedzieć, jak wygląda proces windykacji należności.

Windykacja, w ogólnym znaczeniu, to zespół działań prawnych i procesowych, które mają na celu odzyskanie długu albo poprzez skłonienie dłużnika do dobrowolnej spłaty należności, bądź w przypadku braku jego współdziałania poprzez przymusową egzekucję prowadzoną przez powołany do tego podmiot, jakim jest komornik sądowy. Działania te powinny przebiegać w określonej ustawowo kolejności.

Etapy windykacji

Pierwszym z etapów windykacji jest windykacja przedsądowa. Windykacja należności  na tym etapie zazwyczaj rozpoczyna się w momencie, kiedy upłynął ustalony termin płatności i dłużnik opóźnia się ze spłatą. Wtedy można podjąć pierwsze kroki w celu odzyskania długu. Najpierw sięga się zazwyczaj po metody określane jako windykacja polubowna. Polega ona na wezwaniu dłużnika do zapłaty na piśmie bądź zawezwaniu dłużnika do próby ugodowej. W idealnej sytuacji proces odzyskiwania długu kończy się już na tym etapie – np. zawarciem ugody. Jest to korzystne dla obu stron, ponieważ pozwala wierzycielowi szybciej odzyskać należne pieniądze, a dłużnikowi – uniknąć konsekwencji postępowania sądowego i egzekucyjnego, które wiążą się z narastaniem długu. Warto wskazać, że spośród dwóch wyżej wymienionych metod polubownego odzyskania długu tylko jedna przerywa bieg terminu przedawnienia.

Jeśli próba polubownego rozwiązania sprawy nie powiedzie się, drugim krokiem jest skierowanie sprawy do sądu, który w określonych przypadkach wyda nakaz zapłaty wierzycielowi, a jeśli stwierdzi, że nakaz w danej sprawie nie może być wydany, skieruje on sprawę na rozprawę, gdzie po przeprowadzeniu postępowania dowodowego zostanie wydany wyrok. Jeżeli dłużnik nie zaskarży wyroku lub nakazu zapłaty, ani też nie spłaci długu, windykacja przejdzie na trzeci ostatni już etap, jakim jest egzekucja komornicza. Podstawą wszczęcia egzekucji jest nakaz zapłaty, bądź wyrok zaopatrzony w klauzulę wykonalności, którą wydaje sąd na wniosek wierzyciela. Adwokat Aleksandra Skalska wyjaśnia:

– Orzeczenie to składa się do komornika wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Na tej podstawie komornik może przystąpić do czynności zmierzających do wyegzekwowania należności, między innymi poprzez zajęcie wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, czy też egzekucję z ruchomości bądź nieruchomości. 

Należy zaznaczyć, że windykacja długów przeważnie jest procesem długotrwałym i nierzadko skomplikowanym dla laika, dlatego warto skorzystać z pomocy specjalisty.

śr. ocena 5 / głosów 1