notarialne poświadczenie dziedziczenia

Kiedy warto zaopatrzyć się w notarialne poświadczenie dziedziczenia?

Śmierć bliskiej osoby czy członka rodziny to czas, kiedy trudno skupić się na załatwianiu formalności. Aby jednak uniknąć problemów w przyszłości oraz ułatwić sobie życie, należy poświęcić nieco uwagi kwestiom spadkowym. Chcąc uporządkować te sprawy, można zaczerpnąć porady prawnej. Jednym z rozwiązań, które czeka na spadkobierców, jest notarialne poświadczenie dziedziczenia.

Postępowanie spadkowe w Polsce

Prawo spadkowe to dosyć zawiła dziedzina, dlatego wszelkie związane z nim kwestie wymagają często konsultacji prawnej. Mimo tego większość spraw dotyczących dziedziczenia można załatwić naprawdę szybko.

W Polsce można dziedziczyć masę spadkową na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest tak zwane dziedziczenie ustawowe. Polega ono na tym, że dobytek zmarłego przechodzi na jego zstępnych – w częściach określonych w ustawie.

Drugim wariantem jest dziedziczenie testamentowe. Oznacza to, że zmarły spisał swoją ostatnią wolę w postaci testamentu i wskazała tam, na kogo przechodzą jego dobra.

W obu tych sytuacjach należy jednak przeprowadzić postępowanie spadkowe. Można to zrobić, decydując się na drogę sądową lub korzystając z usług notariusza. Notariusz stwierdza fakt nabycia spadku właśnie na podstawie poświadczenia dziedziczenia.

Zarówno postępowanie spadkowe przed notariuszem, jak i przed sądem, mają jednakową moc prawną. Różnica polega na tym, że notarialne poświadczenie dziedziczenia można załatwić w zdecydowanie krótszym czasie niż prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku. Tylko te dwa dokumenty upoważniają spadkobiercę do dysponowania majątkiem zmarłego. Dlatego nie warto zwlekać z udaniem się do sądu lub do notariusza” – mówi specjalistka z Kancelarii Notarialnej Anny Kleszczewskiej z Zabrza.

Jak uzyskać notarialne poświadczenie dziedziczenia?

Chcąc załatwić formalności spadkowe przed notariuszem, należy zebrać komplet dokumentów. Zalicza się do nich odpis skrócony aktu zgonu zmarłego oraz skrócone odpisy aktów małżeństwa lub urodzenia spadkobierców. Jeżeli w skład masy spadkowej wchodzą nieruchomości, trzeba odnaleźć numery ich ksiąg wieczystych.

Notariusz sporządza oświadczenia o przyjęciu spadku, protokół dziedziczenia, a na końcu wydaje notarialne poświadczenie dziedziczenia. To właśnie ten ostatni dokument jest najważniejszy. Na jego podstawie spadkobiercy mogą dokonać zmiany właściciela nieruchomości w księdze wieczystej, dysponować środkami zgromadzonymi na koncie bankowym spadkodawcy czy chociażby sprzedać jego samochód. Dlatego właśnie notarialne poświadczenie dziedziczenia pozwala uporządkować wszystkie formalności związane ze sprawami oraz majątkiem zmarłej osoby.

śr. ocena 5 / głosów 5