Jak czytać teksty prawnicze.

Każdy zawód posługuje się specyficznym językiem i używa terminologii, która może nie być zrozumiała dla przeciętnego Kowalskiego. Charakterystycznym językiem posługują się między innymi informatycy, lekarze oraz prawnicy. Ukończenie prawa pozwala na swobodne poruszanie się pomiędzy różnymi prawniczymi tekstami oraz na interpretację przepisów. Co oznaczają niektóre skróty i oznaczenia oraz jak je znaleźć w gąszczu przepisów? Jak czytać teksty prawnicze?

Teksty prawne czy teksty prawnicze?

Rozróżniamy dwa rodzaje tekstów:

  • Teksty prawne to grupa dokumentów, które są pisane językiem prawa oraz tych, które powstają w wyniku pracy organów ustawodawczych. Przykładami takich tekstów są umowy międzynarodowe, ustawy i rozporządzenia, konstytucja oraz akty prawa. W tego typu dokumentach stosuje się sformalizowane zwroty oraz słownictwo.
  • Teksty prawnicze to różnego rodzaju artykuły naukowe na temat prawa, analizy prawnicze oraz teksty w podręcznikach, ale również dokumenty takie jak umowy, pełnomocnictwa, czy też akty notarialne. Posługują się one językiem prawników, który zawiera specyficzne zwroty i sformułowania.

Każdy prawnik powinien sprawnie odnajdywać przepisy związane ze sprawami, które prowadzi. Taka umiejętność jest nieoceniona, gdy pracuje pod presją czasu i działa w stresie. Ten zawód charakteryzuje się specyficznym żargonem, który zrozumiały jest tylko dla tej grupy zawodowej. Przykładami tekstów prawniczych, które są wykorzystywane w codziennej pracy radcy prawnego czy też adwokata są artykuły prasowe, publikacje naukowe oraz komentarze – tłumaczy specjalista z katowickiej Spółki partnerskiej radców prawnych IURIDICUS.

Teksty prawne i ich czytanie.

Podstawą pracy w tym zawodzie jest interpretacja tekstów prawnych. Do nich zaliczymy ustawy, czyli dokumenty normatywne zawierające przepisy prawa o charakterze ogólnym. Napisane one są językiem prawnym, którego zrozumienie wymaga wiedzy prawniczej.

Akty normatywne, zwane ustawami są zapisane w określony prawem sposób i publikowane w Dzienniku Ustaw. Data wydania Dziennika Ustaw to jednocześnie data publikacji aktów normatywnych, które ogłasza. Tytuł ustawy zawiera następujące informacje:

  • rodzaj ustawy,
  • datę jej wydania,
  • opis ogólny, czyli co reguluje dana ustawa.

Rozdział pierwszy (przepisy ogólne) informuje o zakresie spraw regulowanych ustawą, definiuje terminy i skróty użyte w ustawie. W rozdziale drugim znajdziemy szczegółowe określenie tego, co było ogólne w pierwszym rozdziale. Kolejne rozdziały omawiają szczegóły danej ustawy.

Zrozumienie tekstu prawnego wymaga dużej koncentracji uwagi i czasu na ich spokojną analizę, dlatego warto wesprzeć się pomocą osób posługujących się tego typu tekstami na co dzień.

śr. ocena 5 / głosów 5