przeniesienie zwlok

Formalności związane z przeniesieniem zmarłego na inny cmentarz

Dbając o nagrobki naszych bliskich zmarłych, pielęgnujemy również pamięć o nich. Nie zawsze jest to jednak łatwe, zwłaszcza jeśli grób znajduje się na cmentarzu oddalonym od naszego miejsca zamieszkania. Na szczęście istnieje możliwość przeniesienia zmarłego do innej, wybranej nekropolii – trzeba tylko dopełnić wszelkich niezbędnych formalności w tej sprawie. Co dokładnie należy zrobić?

Po pierwsze, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ekshumacji zwłok, tj. wydobycia ich z miejsca dotychczasowego pochówku, można dokonać tylko w pewnym okresie roku, a mianowicie pomiędzy 16 października a 15 kwietnia. Sama procedura powinna się zaś odbywać we wczesnych godzinach rannych. Reguluje to rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U z 2001 r. Nr 153, poz. 1783). Ewentualne wyjątki od tej reguły wymagają zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o ekshumację trzeba złożyć Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym, właściwym dla aktualnego miejsca pochówku, nie przez sąd czy prokuraturę, ale przez uprawnionych bliskich osoby zmarłej. Może to być jej współmałżonek, ale też krewni zstępni (dzieci, wnukowie) i wstępni (rodzice), a także rodzeństwo i kuzyni do czwartego stopnia pokrewieństwa oraz powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia, czyli zięć tudzież synowa albo teściowie.

Trzy niezbędne zezwolenia

Powiatowy Inspektorat Sanitarny ma miesiąc na udzielenie (bądź nieudzielenie) zgody na ekshumację, przy czym wydawana jest ona w formie decyzji administracyjnej.

Na pewno jej jednak nie uzyskamy, jeśli nie zapewnimy wcześniej nowego miejsca pochówku – ostrzega przedstawiciel wrocławskiego zakładu pogrzebowego Witwicka. – Potwierdzeniem tego będzie przedłożenie zgody administracji cmentarza, na który zmarły ma być przeniesiony, najlepiej wraz z dokumentem poświadczającym dokonanie opłaty za kwaterę – dodaje.

Potrzebna jest ponadto zgoda na wydobycie zwłok lub szczątków od administracji cmentarza, na którym się obecnie znajdują.

Zatrudnienie profesjonalnej firmy

Kiedy już mamy wszystkie trzy zgody, musimy przedstawić je w zakładzie pogrzebowym świadczącym usługę przenoszenia zmarłych pomiędzy cmentarzami. Tylko taki zakład bowiem będzie w stanie zapewnić należyte środki ostrożności. Należą do nich choćby zabezpieczenie wydobytej trumny w wyłożonej blachą skrzyni, jeśli od pogrzebu minęło nie mniej niż 20 lat (wówczas zgodnie z ustawą mówimy o zwłokach), albo umieszczenie szczątków (to określenie obowiązuje po więcej niż 20 latach od pogrzebu) i resztek trumny w nowej trumnie oraz przewiezienie całości z zachowaniem szczególnych, określonych przez Sanepid zasad.

śr. ocena 5 / głosów 5