tlumacz-przysiegly

Dokumenty bankowe – jak i kiedy tłumaczyć?

Dokumenty bankowe to specyficzny rodzaj dokumentów, który musi zostać przetłumaczony wyłącznie przez tłumacza przysięgłego. Są one bowiem niezbędne do załatwienia spraw urzędowych, których waga wymaga, aby tłumaczenie zostało przygotowane przez osobę o potwierdzonych uprawnieniach. A takie ma tylko tłumacz przysięgły. Kiedy warto zadbać o tłumaczenie uwierzytelnione dokumentacji bankowej?

Kto i jakie dokumenty może tłumaczyć?

Dokumenty bankowe to m.in. umowy, potwierdzenia przelewów, polisy ubezpieczeniowe oraz inne rodzaje dokumentacji wystawione przez zagraniczne instytucje finansowe. Z uwagi na specyfikę językową, ich tłumaczeniem powinna się zająć wyłącznie osoba biegła w języku prawniczym oraz w terminologii bankowej. Takimi osobami są tłumacze przysięgli, którzy świadczą usługi tłumaczeń uwierzytelnionych z języków obcych. Jednym z takich tłumaczy przysięgłych języka angielskiego jest np. pani Mariola Wiśniewska-Probola.

Kiedy takie tłumaczenie się przydaje?

Kiedy niezbędne jest tłumaczenie dokumentów bankowych uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego? Okazuje się, że o posiadanie takiego tłumaczenia musimy zadbać zawsze, kiedy dany dokument jest nam potrzebny w celu załatwienia spraw urzędowych lub sądowych. Polskie instytucje darzą bowiem zaufaniem jedynie dokumenty przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, który posiada uprawnienia niezbędne to wykonywania przekładów uwierzytelnionych dokumentów zagranicznych. Dlatego, jeśli posiadamy dokumentację bankową w obcym języku i w Polsce chcemy ją wykorzystać do załatwienia spraw urzędowych, o wykonanie jej tłumaczenia powinniśmy zwrócić się wyłącznie do tłumacza przysięgłego.

Tłumacz przysięgły – czym różni się od zwykłego tłumacza?

Tłumacz przysięgły to osoba, która ma uprawnienia nadane jej przez Ministra Sprawiedliwości. Może więc dokonywać uwierzytelnionych przekładów dokumentów, które mogą następnie zostać wykorzystane jako dowody w sądzie, dokumentacji bankowej, umów kupna-sprzedaży oraz wszystkich dokumentów, które mają moc prawną w języku obcym i chcielibyśmy, aby tę samą moc posiadało także ich tłumaczenie. W przeciwieństwie do tłumacza zwykłego, tłumacz przysięgły ponosi także pełną odpowiedzialność za swoje tłumaczenie i w razie błędów może zostać za nie pociągnięty do odpowiedzialności prawnej. Dokumenty przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego mają taką samą wartość przed polskimi urzędami, co ich oryginały. Jeśli zależy nam więc, aby na podstawie zagranicznych dokumentów bankowych możliwe było załatwienie spraw urzędowych lub sądowych w Polsce, powinniśmy zadbać o ich przetłumaczenie przez tłumacza przysięgłego. Jeśli natomiast potrzebujemy przekładu dokumentów bankowych dla nas samych, ich tłumaczeniem może zająć się także tłumacz zwykły.

śr. ocena 0 / głosów 0