adwokat

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnej w zakresie tzw. kredytów frankowych?

Wielu kredytobiorców, którzy otrzymali tzw. kredyt frankowy, do dziś zmaga się z problemami z nieuczciwymi zapisami w umowach z bankami i próbuje dochodzić swoich praw. Działania samodzielne, przeciwko wielkim instytucjom finansowym, reprezentowanym przez profesjonalistów, z całą pewnością nie należą do najłatwiejszych. M.in. dlatego warto korzystać z pomocy prawnej w przypadku kredytów walutowych.

Kredyt frankowy – czym jest?

Kredyty powiązane z kursem waluty obcej były masowo udzielane przez banki zwłaszcza w latach 2005-2008. Cieszyły się szczególną popularnością ze względu na niskie oprocentowanie, o wiele korzystniejsze niż oprocentowanie kredytów złotówkowych bez waloryzacji, które oparte były o stawkę WIBOR. Niskie oprocentowanie, czyli niższe raty kredytu oraz odpowiednie rozreklamowanie tego typu kredytów, w szczególności wobec składanych zapewnień co do stabilności waluty CHF, spowodowało, że zobowiązania w tej formie zaciągnęło wiele osób. Niestety okazało się, że banki przewidywały wzrost kursu franka. Co więcej, nie dysponowały one odpowiednią ilością tej waluty, a także konsumenci nie potrzebowali jej do spłaty zobowiązań za nieruchomości w Polsce. Faktycznie więc kredyty udzielane były w złotówkach i ich spłata następowała również w złotówkach. To ich spłacanie odbywało się po przeliczeniu według kursu stosowanego przez bank. Umowy z bankami skonstruowane były w ten sposób, że banki mogły bezkarnie zawyżać ustalany przez siebie kurs względem kursu rynkowego.

Z czego wynikają problemy z kredytem?

 „Problemy z kredytami we frankach w dużej mierze wzięły się z zawartych w umowach kredytowych nieuczciwych postanowień, które rażąco naruszały interesy konsumentów. Ci w wyniku udzielania nieprawdziwych informacji przez bank zostali wystawieni na ogromne ryzyko. Praktyki banków wywoływały sprzeciw kredytobiorców” – informuje ekspert z Kancelarii Adwokackiej Łukasz Pryk w Bytomiu.

W 2011 r. weszła w życie tzw. ustawa antyspreadowa, która pozwoliła m.in. na spłacanie kredytu bezpośrednio we frankach bez dodatkowych opłat. Konsumenci mogli zacząć spłacać kredyt walutą zakupioną w kantorze czy innym banku po korzystniejszym kursie niż ten proponowany przez ich bank. W tym czasie pojawiła się także większa świadomość dotycząca nieuczciwych praktyk bankowych. Fakt wejścia w życie ustawy antyspreadowej nie ma jednak znaczenia dla wadliwie przeliczonego salda zadłużenia wobec zastosowania nieuczciwej klauzuli dotyczącej indeksacji kredytu, Orzecznictwo sądowe potwierdziło abuzywność klauzul przeliczeniowych.

Zakres pomocy prawnej

Choć sądy przychylniej spoglądają na problemy frankowiczów i mimo deklarowanej pomocy ze strony państwa, kredytobiorcy pozostają bez realnej pomocy, póki nie zdecydują się na indywidualne działania przed sądem. Samodzielne występowanie przeciwko instytucji finansowej, zatrudniającej rzeszę specjalistów, nie ma jednak większego sensu. Indywidualnym działaniom nie sprzyja także sposób, w jaki sporządzane są umowy kredytowe – dokumenty są skomplikowane i różnią się ze sobą nawet w ramach tej samej instytucji. Konieczne może okazać się zatrudnienie pełnomocnika, który dokona rzetelnej analizy dokumentacji pod kątem występowania w niej postanowień niedozwolonych. Kancelarie adwokackie prowadzące sprawy przeciw bankom po analizie dokumentacji udzielają konsumentom informacji, jakiego typu roszczenia mogą wysunąć wobec banków. Jakie są możliwości? Umowa kredytowa może zostać utrzymana w mocy przy pozbawieniu skuteczności klauzuli waloryzacyjnej. Będzie traktowana jako w całości zawarta w złotówkach. Drugą opcją jest stwierdzenie nieważności całej umowy. Jest to brane pod uwagę wtedy, gdy nie ma możliwości wykonywania umowy po wyłączeniu niekorzystnych zapisów. Kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu kwoty pożyczonej bez względu na oprocentowanie, marżę i inne opłaty, pomniejszonej o dokonane dotychczas spłaty. Ostatnie orzeczenie TSUE, tylko potwierdziło zasadność roszczeń konsumentów przeciwko bankom. 

Warto rozważyć skorzystanie z pomocy prawnej, aby wyrównać swoje szanse w starciu z bankami.

śr. ocena 5 / głosów 1