Czynności związane z obsługą płacową i rozliczaniem ZUS

Czynności związane z obsługą płacową i rozliczaniem ZUS

Osobiste zajmowanie się wszystkimi sprawami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej jest trudne, a często wręcz niewykonalne, zwłaszcza w przypadku większych firm. Dlatego też przedsiębiorcy chętnie korzystają z pomocy partnerów zewnętrznych. Jak się okazuje, coraz więcej firm decyduje się nie tylko na obsługę księgową i podatkową, ale również na obsługę płacową oraz rozliczeń z ZUS.

Obsługa płacowa

Obsługą płacową nazywamy pełen zakres czynności związanych z ewidencją i rozliczeniami z kadrą pracowniczą. Obsłudze tej podlegają pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, jak i na podstawie umów cywilno-prawnych, np. o dzieło czy na zlecenie, przez cały okres zatrudnienia w danej firmie. Ponieważ sprawy płacowe są bezpośrednio powiązane z kwestiami kadrowymi, często mamy do czynienia z obsługa kadrowo-płacową, która obejmuje nie tylko zagadnienia dotyczące wynagrodzeń pracowników, ale odnosi się też do wszelkich innych obszarów kontroli kadr. Obsługa kadrowa to m. in. sporządzanie umów, oświadczeń i innych dokumentów dla pracowników, prowadzenie ich teczek osobowych, ewidencja, a także rozliczanie czasu pracy. Obsługa płacowa z kolei koncentruje się wokół spraw związanych stricte z wynagrodzeniami. W jej zakres wchodzą następujące czynności:

  • Opracowywanie list płac pracowników oraz wyliczanie wynagrodzeń kadry pracowniczej.
  • Sporządzanie pasków płac przeznaczonych dla pracowników.
  • Przygotowywanie raportów płacowych – w zależności od specyfiki i przeznaczenia zestawienia płacowe przygotowuje się raz na miesiąc, kwartał lub rok.
  • Sporządzanie raportów statystycznych np. na potrzeby kadry menadżerskiej, symulacji wynagrodzeń, analizy zatrudnienia.
  • Przygotowywanie deklaracji podatkowych na podstawie wyliczonych wynagrodzeń, przygotowywanie rozliczeń PIT.
  • Administrowanie płatnościami – dokonywanie przelewów, zarządzanie płatnościami składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatki dochodowe.

Rozliczenia z ZUS

Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych stanowią istotny element obsługi płacowej. Ewidencja i wyliczanie wynagrodzeń pracowników wiąże się również z rozliczeniami z ZUS. – Tłumaczy ekspert reprezentujący Kancelarię Księgowo-Podatkową “K&K” w Bielsko-Białej. – Podmiot odpowiedzialny za obsługę płacową firmy zajmuje się przygotowywaniem odpowiednich deklaracji zgłoszeniowych, rozliczeniowych, a także wyrejestrowujących, które przekazywane są do ZUS. Poza tym na pracodawcy spoczywa również obowiązek sporządzania raportów imiennych zarówno dla ZUS, jak i dla pracowników, którzy w ten sposób otrzymują informacje o składkach wpłacanych do ZUS. Ponadto obsługa płacowa może również obejmować reprezentację firmy przed urzędami, w tym również ZUS, np. w przypadku przeprowadzania kontroli zewnętrznej.

Tak kompleksowe czynności związane z obsługą płacową i rozliczeniami ZUS wykonywane przez profesjonalny podmiot zewnętrzny to duże wsparcie dla firm, zwłaszcza tych zatrudniających wielu pracowników.

śr. ocena 5 / głosów 1