notariusz

Czym zajmują się kancelarie notarialne?

Jakimi czynnościami notarialnymi zajmuje się notariusz? Niewiele osób wie, jaki jest zakres pracy notariusza. Najczęściej kojarzymy tę profesję ze sporządzaniem testamentów, otwarciem spadku oraz zniesieniem współwłasności majątkowej, jednak tak naprawdę w kancelarii notarialnej dokonywane są różne czynności notarialne, które pozwalają na sporządzenie dokumentów wyrażających wolę stron. Notariusz jest osobą zaufania publicznego. Powołuje go Minister Sprawiedliwości, […]

Jakimi czynnościami notarialnymi zajmuje się notariusz?

Niewiele osób wie, jaki jest zakres pracy notariusza. Najczęściej kojarzymy tę profesję ze sporządzaniem testamentów, otwarciem spadku oraz zniesieniem współwłasności majątkowej, jednak tak naprawdę w kancelarii notarialnej dokonywane są różne czynności notarialne, które pozwalają na sporządzenie dokumentów wyrażających wolę stron. Notariusz jest osobą zaufania publicznego. Powołuje go Minister Sprawiedliwości, nadając określone ustawą uprawnienia do sporządzania dokumentów urzędowych. Z tego względu praca notariusza wiąże się z koniecznością rzetelnego wykonywania obowiązków oraz poszanowania litery prawa, którego powinien bezwzględnie przestrzegać. Czynności notarialne obejmują szereg działań, które nadają dokumentom moc urzędową. Kancelaria notarialna jest miejscem, w którym spisywane m.in. są akty notarialne oraz akty poświadczenia dziedziczenia. Praca notariusza związana jest z działaniem na rzecz jego klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w trosce o dobro każdej ze stron wyrażających przed urzędnikiem państwowym swoją wolę.

– Oznacza to, że notariusz ma prawo odmówić wykonania czynności notarialnej w sytuacji, gdy podejrzewa, że np. jedna ze stron nie jest w pełni świadoma tego, jaki dokument ma zostać sporządzony. Wybierając kancelarię notarialną, trzeba zwrócić uwagę na to, czy świadczy ona kompleksowe usługi notarialne, a jej pracownicy dysponują wiedzą i doświadczeniem niezbędnym podczas wykonywania zawodu zaufania publicznego – wyjaśnia ekspert z firmy Kancelaria notarialna notariusz Joanna Maszorek, notariusz Angelika Wojniak ze Szczecina.

Zakres czynności notarialnych

W kancelarii notarialnej nie tylko sporządza się różne dokumenty o charakterze urzędowym, ale także zapobiega powstawaniu sporów sądowych, co jest niezwykle ważne w przypadku konieczności sporządzenia umów, różnych aktów, testamentów, spisania protokołów oraz dokonywania wpisów, wyciągów i odpisów dokumentów. Kancelaria notarialna jest także miejscem, w którym napiszemy upoważnienie notarialne, niezbędne m.in. podczas ustanawiania przedstawiciela, który będzie reprezentował nas przed różnymi urzędami. W zakres określonych ustawą Prawo o notariacie wchodzi m.in.:

 • sporządzanie umów darowizny, sprzedaży, zniesienia współwłasności, zamiany, umów o podział majątku wspólnego, dział spadku, umów prawa użytkowania, umów spółek i innych,
 • sporządzanie protokołów dziedziczenia, otwarcia i ogłoszenia testamentów,
 • spisywanie oświadczeń dotyczących odrzucenia i przyjęcia spadku,
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządzanie wpisów, odpisów i wyciągów dokumentów urzędowych,
 • sporządzenie projektów aktów,
 • spisywanie protokołów,
 • spisywanie pełnomocnictw,
 • poświadczanie zgodności podpisu z oryginałem,
 • przechowywanie dokumentów, papierów wartościowych oraz gotówki,
 • doręczanie oświadczeń.
śr. ocena 5 / głosów 1