notariusz

Cechy dobrego notariusza

Notariusz pełni funkcję urzędnika państwowego i jest osobą zaufania publicznego. Zajmuje się sporządzaniem aktów notarialnych, uwierzytelniając dokumenty w kwestiach takich jak np. umowy kupna i sprzedaży, sprawy małżeńskie czy spadkowe. Ze względu na wagę tego typu aktów, na notariuszu ciąży olbrzymia odpowiedzialność. Chociaż zasady wykonywania tego zawodu reguluje ustawa Prawa o notariacie, notariusz powinien posiadać pewne określone cechy.

Etyka zawodowa

Dobry notariusz powinien bezwzględnie przestrzegać zasad etyki zawodowej. Co to oznacza?

Zawód notariusza został utworzony po to, aby nieść pomoc prawną wszystkim potrzebującym jej osobom. – Wyjaśnia przedstawiciel warszawskiej Kancelarii Notarialnej Agata Banasik. – Nadrzędną wartością, jaką powinni kierować się notariusze, jest dobro klienta. Urzędnik państwowy i osoba zaufania publicznego zawsze działa w jego interesie, a nie własnym czy osób trzecich. Kierowanie się korzyścią klienta pozwala zbudować zaufanie i więź, tak istotne podczas wykonywania czynności notarialnych.

Dobry notariusz powinien zatem przede wszystkim kierować się w swojej pracy uczciwością i honorem. Urzędnik ten musi być rzetelny, zapewniając klientowi pełne wsparcie i dostarczając mu wszelkich niezbędnych wyjaśnień w kwestii obsługi notarialnej.

Dyskrecja i zaufanie

Specyfika zawodu notariusza, który polega na sporządzaniu i uwierzytelnianiu aktów z różnych dziedzin, w tym spraw małżeńskich, handlowych czy dziedziczenia, wymaga od funkcjonariusza publicznego i osoby zaufania publicznego szczególnej dyskrecji. Dobry notariusz powinien zachować respekt wobec powierzanych mu przez klienta informacji, zapewniając mu pełną dyskrecję. Pozyskana w trakcie wykonywania czynności notarialnych wiedza może zostać wykorzystana jedynie zgodnie z interesem i wolą zleceniodawcy. Postępując zgodnie z zasadami zachowania tajemnicy zawodowej, notariusz okazuje szacunek dla prywatności zleceniodawcy i buduje zaufanie do zawodu urzędnika państwowego.

Spokój i organizacja

W zawodzie notariusza, który pracuje pod dużą presją wykonując odpowiedzialne zadania wymagające nie tylko rozległej wiedzy, ale także pewnej wrażliwości, przydają się konkretne cechy osobowościowe. Przede wszystkim dobrego notariusza powinna wyróżniać stabilność emocjonalna, równowaga i odporność na stres. W tym zawodzie liczy się nieposzlakowana opinia i solidny charakter, który nie wzbudza najmniejszych wątpliwości. Urzędnik państwowy powinien być opanowany, nie ulegać presji i nie angażować się emocjonalnie w prowadzone sprawy. Ponadto musi to być również osoba dobrze zorganizowana, ceniąca ład i porządek. Spokój i opanowanie oraz dobra organizacja pracy to ważne cechy w zawodzie notariusza.

śr. ocena 5 / głosów 6