Znaczenie praktyk zawodowych na kierunkach medycznych

Sam dyplom ukończenia szkoły kształcącej w danym kierunku to często za mało, aby zyskać mocną pozycję na rynku pracy. Co najmniej równie ważne jest udokumentowanie zdobytego w praktyce doświadczenia dającego możliwość wykorzystania pozyskanej w szkole wiedzy teoretycznej oraz uzupełniającego ją o to, co nie znalazło się w programie nauczania. Jest to istotne z punktu widzenia właściwie każdego zawodu, jednak w przypadku branży medycznej ma szczególne znaczenie.

Niesienie pomocy ludziom borykającym się z nagłymi lub przewlekłymi problemami zdrowotnymi jest bowiem zajęciem wyjątkowo odpowiedzialnym. Skuteczność jest tutaj w dużej mierze warunkowana zręcznością szlifowaną po pierwsze na zajęciach praktycznych odbywających się w szkole, ale także – a może przede wszystkim – w zetknięciu się z prawdziwymi problemami prawdziwych pacjentów.

Inny ważny czynnik odpowiedzialny ze efektywność podejmowanych w zawodach medycznych działań to umiejętna współpraca tych pacjentów z profesjonalistami.

Ci ostatni muszą wzbudzać zaufanie pewnością, której nawet najlepsze przygotowanie merytoryczne nie jest w stanie zagwarantować w stopniu, w jakim robi to doświadczenie – dodaje przedstawiciel policealnego studium medycznego Dental Service w Szczecinie.

Praktyki w praktyce

Stąd też właśnie tak duży nacisk w kształceniu na kierunkach medycznych kładzie się obok przeprowadzanych w warunkach szkolnych ćwiczeń na praktyki zawodowe, które musi odbyć obowiązkowo każdy uczestnik zajęć. Zaliczenie uzyskać można w ramach podejmowanej pracy zarobkowej czy prowadzonej samodzielnie działalności, jeżeli ktoś godzi ją z nauką – albo dzięki trwającym przez określony czas praktykom zawodowym, których miejsce zależy od danego kierunku kształcenia. Technicy farmacji odbywają więc praktyki w aptekach albo hurtowniach leków, higienistki na przykład w placówkach oświatowych czy gabinetach stomatologicznych, a pielęgniarze i pielęgniarki – w domach opieki itd.

Płynące z praktyk korzyści

W tym czasie mają szansę pogłębić zgromadzoną dotychczas wiedzę, a także zdobyć nowe umiejętności praktyczne czy kompetencje miękkie, takie jak komunikacja z pacjentem i współpracownikami, odpowiedzialność i organizacja pracy lub taktyki radzenia sobie ze stresem. Praktykanci zdobywają też przydatne w późniejszym życiu zawodowym kontakty, a także poznają specyfikę funkcjonowania danego środowiska. Dla wielu z nich jest to szansa na zatrudnienie w pierwszym miejscu pracy po ukończeniu szkoły. To również doskonała okazja do weryfikacji, czy wybierając tę, a nie inną specjalizację, podjęli słuszną decyzję.

śr. ocena 5 / głosów 3