odpady-niebezpieczne

Zasady wywozu materiałów niebezpiecznych

Wywóz odpadów niebezpiecznych musi odbywać się na specjalnych zasadach. Jest to związane m.in. z surowymi przepisami prawnymi, a także obowiązkiem prowadzenia dokumentacji, która kontrolowana jest przez dedykowane temu urzędy. Jakie odpady zaliczane są do niebezpiecznych? Dowiedz się, na jakich konkretnie zasadach może odbywać się ich odbiór oraz wywóz z gospodarstw domowych i zakładów przemysłowych.

Materiały niebezpieczne, czyli właściwie jakie?

Wywóz odpadów na specjalnych zasadach obowiązuje wszystkie gospodarstwa i firmy, które wytwarzają odpady niebezpieczne. Zalicza się do nich przede wszystkim wszystkie te substancje, które po przedostaniu się do środowiska naturalnego stanowią niebezpieczeństwo – zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Odpady niebezpieczne charakteryzują się łatwopalnością, reaktywnością, korozyjnością oraz ekotoksycznością. Zalicza się do nich m.in. artykuły ogrodnicze (np. środki chwastobójcze), artykuły motoryzacyjne (np. oleje i inne emulsje), środki czystości gospodarstwa domowego (np. preparaty do czyszczenia toalet), baterie, akumulatory, odpady medyczne oraz wiele innych. Należy podkreślić, że wyrzucanie odpadów niebezpiecznych z odpadami komunalnymi jest niedozwolone.

Na jakich zasadach odbywa się wywóz odpadów niebezpiecznych?

Osobny wywóz odpadów niebezpiecznych jest konieczny, gdyż tego typu śmieci muszą zostać unieszkodliwione, a co za tym idzie, ich utylizacja odbywa się w specjalnie do tego przeznaczonych zakładach, pod restrykcyjną kontrolą. Aby upewnić się, czy dane substancje lub przedmioty zaliczane są do tej grupy, warto sprawdzić załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

Należy podkreślić, że wybrana do wywozu odpadów niebezpiecznych firma, musi posiadać specjalistyczne pojazdy oraz pojemniki przystosowane do tego typu śmieci. Dodatkowo, samochody muszą posiadać oznakowanie, które obowiązuje przy transporcie odpadów niebezpiecznych – podkreśla specjalista z firmy EKOPROD z Legnicy.

Należy także sprawdzić, czy wybrana firma wywożąca odpady niebezpieczne posiada wszelkie, niezbędne pozwolenia na prowadzenie takiej działalności. W dokumentach będzie ściśle określone, jakie konkretnie odpady mogą być przez nią zabierane i wywożone do utylizacji. Warto wybrać firmę, która zajmie się także prowadzeniem niezbędnej dokumentacji opisującej obrót odpadami.

Innym sposobem na pozbycie się odpadów niebezpiecznych jest oddanie ich do Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. W wielu miastach organizowane są także objazdowe zbiórki tego typu śmieci – warto zorientować się, jaki przewidziano harmonogram ich wywozu.

śr. ocena 5 / głosów 5