Jak wygląda proces rekrutacji dziecka do przedszkola?

Wielu rodziców postrzega przedszkola jako swego rodzaju poczekalnie dla dzieci, w których mogą one zaczekać na ich powrót z pracy. Tymczasem pobyt w przedszkolu jest bardzo ważnym etapem w rozwoju malucha, zarówno intelektualnym, jak i społecznym. Zanim jednak nasze dziecko będzie mogło zacząć uczęszczać na zajęcia, konieczne jest przejście procesu rekrutacji. Jak wygląda jego przebieg? To zależy od tego, czy decydujemy się na przedszkole publicznej, czy prywatne.

Rekrutacja do przedszkoli publicznych

Jeśli myślimy o posłaniu dziecka do przedszkola publicznego, powinniśmy zapoznać się z zasadami rekrutacji obowiązującymi w danym mieście – każdy samorząd ma bowiem prawo przyjmowania własnych reguł przyjmowania dzieci do placówek publicznych. Dla przykładu: jeśli chcemy posłać dziecko do przedszkola w Warszawie warto płacić w stolicy podatki, gdyż wtedy nasza pociecha zyskuje na etapie rekrutacji kilka dodatkowych punktów. Takie zasady zostały przyjęte w 2012 roku. Dodatkowe punkty przysługują również – zgodnie z regułami warszawskimi – dzieciom osób niepełnosprawnych, pracujących lub uczących się, samotnie wychowujących dzieci i pracujących, a także tym, których starsze rodzeństwo również uczy się w przedszkolu. Przy staraniu się o miejsce w przedszkolu należy trzymać się przyjętego harmonogramu:

  • 12-16 marca to czas na wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego i wybranie przedszkola, do którego chcemy posłać dziecko
  • Do 27 marca powinniśmy złożyć do przedszkola wybranego jako pierwsze wydrukowany wniosek
  • 19 kwietnia następuje ogłoszenie wyników – można jest sprawdzić przez internet lub w wybranej placówce
  • Do 25 kwietnia należy złożyć w wybranej placówce pisemne potwierdzenie zapisu dziecka
  • Między 30 kwietnia a 11 maja odbywa się rekrutacja na wolne miejsca

Rekrutacja do placówek prywatnych

Każda placówka prywatna przyjmuje własną metodę rekrutacji. Dla przykładu Centrum Zabawy i Rozwoju Elfik z Sosnowca prowadzi rekrutację przez cały rok, z zastrzeżeniem jednak, że pierwszeństwo w tym procesie mają dzieci, które kontynuują edukację. Jedynym wymogiem jest zdrowie dziecka – dziecko nie może być chore, gdyż nie zostanie przyjęte. Wyjątkiem są alergie, jednak w tym przypadku należy o tym fakcie poinformować personel przedszkola. Przez zapisaniem dziecka do przedszkola rodzic powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym muszą zostać podane dane dziecka i rodziców/opiekunów, a także informacje o stanie zdrowia dziecka oraz innych kwestiach istotnych z punktu widzenia personelu (np. czy dziecko ma alergie żywieniowe, jakie ma uzdolnienia, jak radzi sobie w towarzystwie rówieśników).

śr. ocena 5 / głosów 4