Jaką wiedzę zdobywają studenci na kierunku zarządzanie ryzykiem zdrowotnym

Rosnące tempo rozwoju cywilizacyjnego niesie za sobą wiele szans, ale również zagrożeń, wśród których jednym z największych są rozmaite schorzenia, nigdy wcześniej w historii niewystępujące na taką skalę. Przeciwdziałanie im nie może się odbywać wyłącznie na poziomie jednostkowych decyzji. Musi być też częścią długofalowych strategii rządowych i samorządowych, opracowywanych przez specjalistów. Specjaliści ci rekrutują się zaś między innymi spośród absolwentów kierunków takich jak zarządzanie ryzykiem zdrowotnym.

Jest to stosunkowo młody kierunek, utworzony w odpowiedzi na problemy, jakie stawia przed nami współczesność. Dwustopniowe studia w tej dziedzinie prowadzone są chociażby przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, gdzie słuchacze do wyboru mają oprócz specjalności „zarządzanie ryzykiem zdrowotnym” również specjalność „zdrowie środowiskowe i profilaktyka chorób środowiskowozależnych”.

Wiedza i umiejętności

Niezależnie od tego, którą z nich ostatecznie wybiorą, studenci zdobywają wiedzę między innymi na temat stanu zdrowia populacji nie tylko w Polsce, ale również w Europie oraz na całym świecie. Badają też związki przyczynowo-skutkowe między rzeczonym stanem zdrowia a ekspozycją na niekorzystne czynniki środowiskowe, które mogą mieć wpływ na rozwój wielu chorób przewlekłych, wliczając w to nowotwory.

Wśród narzędzi zdobywanych na kierunku Zaarządzanie ryzykiem zdrowotnym wymienić należy metody pozwalające identyfikować czynniki tego ryzyka, a także oceniać je dla konkretnych grup społecznych. Absolwenci wyposażeni zostają też w wiedzę w zakresie prawa oraz działań podejmowanych w związku z ryzykiem zdrowotnym i wpływającym nań środowiskiem – zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym.

Perspektywy

Do działań tych należy między innymi zwiększanie świadomości społecznej na temat środowiskowych zagrożeń dla zdrowia czy opracowywanie zaleceń dotyczących profilaktyki, której stosowanie pozwala skutecznie zmniejszyć prawdopodobieństwo zapadnięcia na pewne choroby oraz ograniczyć ich ewentualny rozwój. Studenci kierunku Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym uczą się identyfikacji problemów i ich oceny, a na tej podstawie – planowania oraz realizacji różnorakich projektów w tym zakresie. Przygotowani zostają więc do pracy zarówno w zespołach instytutów badawczych z obszaru zdrowia publicznego (również interdyscyplinarnych i międzynarodowych), jak i w jednostkach ochrony zdrowia i środowiska, a także w administracji publicznej nadzorującej działania tych jednostek.

śr. ocena 5 / głosów 3