Kiedy warto zatrudnić pracowników tymczasowych?

Funkcjonowanie każdej firmy zależy od pracujących w niej osób. Nie każdy pracownik musi być jednak zatrudniany bezpośrednio przez firmę – polskie prawo przewiduje, że w określonych sytuacjach możliwe jest zatrudnienie za pośrednictwem odpowiednich agencji tzw. pracowników tymczasowych. Kiedy warto skorzystać z tej opcji?

Kim są pracownicy tymczasowi

Pracownicy tymczasowi to osoby zatrudniane przez agencje pracy tymczasowej, którzy są „udostępniani” zewnętrznym firmom – firmy te nazywa się pracodawcami użytkownikami. Pod kierownictwem pracodawcy użytkownika pracownik tymczasowy wykonuje powierzone mu zadania przez okres nie dłuższy, niż wskazany w ustawie z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. W czasie następujących po sobie 36 miesięcy okres wykonywania pracy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika nie może przekroczyć w sumie 12 miesięcy – wyjątkiem są sytuacje, kiedy pracownik tymczasowy zastępuje nieobecnego pracownika zatrudnionego bezpośrednio przez pracodawcę użytkownika. Pracownik tymczasowy może wykonywać zadania o charakterze sezonowym, okresowym lub doraźnym, takie, których pracownicy zatrudnieni przez pracodawcę nie są w stanie wykonać, a także zadania należące do pracowników nieobecnych z powodu choroby lub urlopu.

Prace sezonowe, okresowe i doraźne

Pracownicy tymczasowi najczęściej zatrudniani są jako pomoc w okresach zwiększonego zapotrzebowania na siłę roboczą. Co należy rozumieć przez prace sezonowe, okresowe i doraźne?

  • Prace sezonowe – są to zadania uzależnione od pory roku. Zaliczamy do nich np. zbiory w gospodarstwach rolnych, oczyszczanie dróg i chodników ze śniegu czy dbanie o miejską roślinność w okresie wiosenno-letnim.
  • Prace okresowe – są to prace niezwiązane z porą roku, jednak charakteryzujące się cyklicznością. Do zadań tego typu zaliczyć można między innymi wsparcie w okresie świąt, kiedy duże sieci sklepów potrzebują więcej pracowników niż przez pozostałą część roku
  • Prace doraźne – są ta prace, które nie są związane z normalną działalnością pracodawcy i są następstwem nieprzewidzianych okoliczności

Zastępstwo dla stałego pracownika

Zdarzają się sytuacje, kiedy stały pracownik firmy jest nieobecny i w związku z tym nie może wykonywać swoich obowiązków.

Aby efektywność firmy nie spadała w tym czasie, pracodawca może podjąć decyzję o zastąpienie nieobecnego pracownika – wyjaśnia przedstawiciel agencji pracy tymczasowej FullJobNależy jednakże pamiętać, że polskie przepisy przewidują możliwość zastępstwa jedynie w sytuacji, gdy pracownik przebywa na urlopie, urlopie macierzyńskim lub zwolnieniu lekarskim. Pod żadnym pozorem nie wolno pracodawcy zatrudniać pracowników tymczasowych do zastąpienia osób, które biorą udział w strajku.

śr. ocena 5 / głosów 3