szkolenie-z-zakupow

STRATEGIC SOURCING

Budowa i wdrożenie strategii zakupowej – a także jej optymalizacja, gdy zachodzi taka potrzeba – nie należą do zadań łatwych. Aby osiągnąć zamierzony efekt w postaci maksymalizacji oszczędności i efektywności całego procesu, trzeba dysponować odpowiednio rozległą wiedzą. Tę zaś zdobyć można na drodze doświadczenia, metodą prób i błędów – lub dzięki uczestnictwu w specjalistycznym szkoleniu.

Sama teoria jednak pozostanie zaledwie garścią suchych faktów, jeśli nie stoją za nią narzędzia, którymi potrafimy się posługiwać. Dlatego też skuteczne szkolenie z zakresu strategic sourcing powinno przyjąć formę interaktywnych warsztatów, których uczestnicy oprócz zapoznawania się z autentycznymi case’ami mają szansę wziąć udział w symulacji określonych etapów tworzenia strategii zakupowej.

Wykładowca też ma znaczenie

Taką właśnie postać ma intensywny trening organizowany przez Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT, a dedykowany kierownikom działów logistyki i zakupów, dyrektorom zarządzającym, jak również wszystkim innym osobom mającym czynny wpływ na realizację rzeczonej strategii zakupowej w ramach danego przedsiębiorstwa. Nie bez znaczenia ma tutaj też właściwy dobór osoby prowadzącej, która jest nie tylko doświadczonym trenerem i jednocześnie praktykiem-konsultantem, ale też członkiem środowiska naukowego, autorem licznych publikacji oraz wybitnym pedagogiem, potrafiącym zaktywizować nawet najtrudniejsze grupy szkoleniowe.

Efekty szkolenia

Zaangażowanie wykładowcy i odpowiednie metody ułatwiają uczestnikom warsztatów zdobycie wiedzy i narzędzi pomocnych m.in. w optymalizacji procesów zachodzących wewnątrz działu zakupów, doskonaleniu jego pracy czy usprawnieniu przepływu informacji – również na zewnątrz tego działu. Osoby biorące udział w szkoleniu nauczą się też szacować potrzeby zakupowe, optymalnie zarządzać wydatkami, oceniać dostawców, nadzorować procesy zakupowe, a także tworzyć prognozy i minimalizować ryzyko poprzez zwiększenie kontroli w krytycznych obszarach.

Korzyści dodatkowe i przełożenie na praktykę

Analiza rynku zakupów, definiowanie oszczędności, przeprowadzanie kategoryzacji czy tworzenie opisu strategii zakupowej to kolejne procesy, do których takie szkolenie skutecznie przygotowuje. Jego uczestnicy otrzymują ponadto zestaw gotowych do wykorzystania formularzy i wzorów, kart dźwigni zakupowych oraz narzędzi kalkulacji, definiowania i priorytetyzacji celów, dzięki którym opracowanie, wdrożenie czy udoskonalenie strategii zakupowej w firmie macierzystej stanie się jeszcze łatwiejsze.

śr. ocena 5 / głosów 5