spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako forma prowadzenia działalności gospodarczej

W Polsce funkcjonuje kilka form działalności gospodarczej, przy czym są one zbliżone do tych działających w całej Europie. Wśród nich wyróżniamy spółki handlowe, oddziały przedsiębiorstw zagranicznych lub ich przedstawicielstwo oraz indywidualną działalność gospodarczą.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest rodzajem spółki handlowej i, wg danych Głównego Urzędu Statystycznego, jest obecnie najczęściej spotykaną formą działalności gospodarczej – zauważa nasz rozmówca z Kancelarii Prawnej Limanówka Wrzeszcz.

Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością potrzebny jest jeden lub większa ilość podmiotów spośród osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych, posiadających zdolność prawną. Tego rodzaju spółki nie może założyć jako jedyny wspólnik wyłącznie inna jednoosobowa sp. z o.o.

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Do rozpoczęcia działalności w formie spółki z o.o. niezbędne jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego i rejestracja w KRS przed upływem 6 miesięcy od tego momentu. Konieczne jest także wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego oraz agio.

W każdej spółce z o.o. musi zostać powołany zarząd, a jeśli kapitał zakładowy przekracza 500 tys. zł lub wspólników jest więcej niż 25, dodatkowo należy powołać radę nadzorczą lub komisję rewizyjną.

Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. to 5 tys. zł, zaś minimalna wartość nominalna udziału – 50 zł. Wartość udziałów dzieli się zgodnie z postanowieniami umowy spółki, a jeśli wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, wszystkie udziały w kapitale muszą być równie i niepodzielne. Kapitał zakładowy musi być opłacony w całości przed rejestracją w KRS.

Specyfika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Najbardziej charakterystyczną cechą działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to, że wspólnicy nie odpowiadają osobiście za jej zobowiązania, za wyjątkiem składek ZUS oraz zobowiązań podatkowych. Spółki z o.o. objęte są podatkiem CIT (19%) oraz VAT.

śr. ocena 5 / głosów 3