Specyfika i znaczenie tłumaczeń przysięgłych

Tłumaczenie ważnych dokumentów musi być wykonywane przez tłumaczy przysięgłych. Nie każdy wie, czym tak naprawdę różni się tłumaczenie zwykłe od przysięgłego i jakie jest znaczenie tego drugiego. Dlatego wyjaśnimy specyfikę tłumaczeń przysięgłych i wskażemy, w jakiej sytuacji mogą być one przez nas wykorzystywane. Tym bardziej, że dokumenty przełożone na obcy język coraz częściej okazują się być dla nas niezbędne.

Kim jest tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły jest osobą użyteczności publicznej, która zajmuje się wykonywaniem tłumaczeń przysięgłych. Za przygotowane tłumaczenie poświadcza pieczęcią, co oznacza, że za wszelkie błędy jest gotowy wziąć odpowiedzialność cywilną. Jeśli w wyniku pomyłki w dokumencie klient poniesie stratę, tłumacz przysięgły może odpowiada za  nieodpowiednio wykonaną przez siebie pracę. Najbardziej popularnym tłumaczem jest tłumacz angielskiego, aczkolwiek na inne języki zapotrzebowanie również rośnie. Przede wszystkim mowa tutaj o języku niemieckim oraz rosyjskim, ponieważ do tych krajów wielokrotnie wyjeżdżamy w poszukiwaniu pracy i zaczynamy nowe życie. Dlatego możemy potrzebować przetłumaczenia istotnych dla nas dokumentów.

Specyfika tłumaczeń przysięgłych

Tłumaczenia przysięgłe mogą obejmować tłumaczenia ustne oraz pisemne. Muszą być sporządzone w formie drukowanej i już na wstępie określać język, z jakiego dokument został przełożony. Na końcu takiego dokumentu tłumacz przysięgły jest zobowiązany zamieścić formułę uwierzytelniającą, czyli poświadczającą, pieczęć oraz swój podpis i jeśli trzeba – podstawowe cechy dokumentu.

Tłumaczenie może być przesłane elektronicznie, ale jego wydruk i opatrzenie pieczęcią oraz podpisem jest wymogiem koniecznym. W przeciwnym razie nie będzie to tłumaczenie przysięgłe, ale zwykłe – wyjaśnia nasz rozmówca z Agencji Tłumaczeń 100 w Warszawie.

Gdzie mogą okazać się konieczne tłumaczenia przysięgłe?

Tłumaczenia przysięgłe konieczne są wszędzie tam, gdzie w celu wykonania określonych czynności prawnych niezbędne jest okazanie ważnego dokumentu. Bez niego nie byłoby możliwe załatwienie spraw w urzędzie, sądzie czy na uczelni. Tłumaczenia przysięgłe mogą okazać się potrzebne nie tylko w Polsce. Można je również wykorzystywać za granicą, np. w trakcie podróży na lotnisku. Np. osoby leczące się na cukrzyce i potrzebujące insuliny, nie mogłyby wejść na pokład samolotu z lekarstwami, nie mając odpowiedniego zaświadczenia od lekarza przetłumaczonego na język angielski przez tłumacza przysięgłego. Takie dokumenty warto jest sobie przygotować zawczasu, abyśmy uniknęli niepotrzebnych stresów.

śr. ocena 10 / głosów 1