Pracownicy ochrony – obowiązki i uprawnienia

Pracownicy ochrony to w dzisiejszych czasach nieodłączni członkowie personelu takich obiektów jak hipermarkety, ważne instytucje administracyjne, centra handlowe, biurowce. Spotkać ich można również w czasie szerokiej gamy imprez masowych. Na polskim rynku funkcjonuje obecnie ponad 4,5 tysiąca firm z branży ochroniarskiej, które w sumie zatrudniają dziesiątki tysięcy osób. I choć ochroniarzy spotykamy praktycznie na każdym kroku, często nie mamy świadomości co do uprawnień jakie posiadają oraz co właściwie leży w ich obowiązkach. Warto to wiedzieć, szczególnie że sami możemy mieć z nimi bezpośredni kontakt. Wiedza o tym, co ochroniarz może, a czego nie może zrobić w stosunku do naszej osoby może być wtedy bardzo przydatna.

Kto posiada licencję ochroniarską?

W pierwszej kolejności powinniśmy zdawać sobie sprawę, że istnieją dwie grupy pracowników ochrony: ci, którzy posiadają licencją ochroniarską i ci, którzy jej nie posiadają. Licencja jest dokumentem wydawanym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji. Stanowi ona potwierdzenie kwalifikacji zawodowych pracownika i daje mu pewne uprawnienia. Licencjonowany pracownik ochrony ma prawo m.in. wylegitymować osobę, co do której zachodzi prawdopodobieństwo, że narusza ona bezpieczeństwo obiektu i osób znajdujących się w jej pobliżu. Może on również w uzasadnionych przypadkach użyć na podejrzanym środków przymusu bezpośredniego. –Żeby zostać pracownikiem ochrony nie trzeba jednak posiadać licencji – stwierdza przedstawiciel firmy Impel SecurityOsoby takie nie posiadają oczywiście tych samych uprawnień i ich rola ogranicza się jedynie do monitorowania sytuacji w obiekcie, w razie konieczności zatrzymania osoby stwarzającej zagrożenie i wezwanie odpowiednich służb.

Wylegitymowanie przez pracownika ochrony

Zgodnie z tym, co zostało wspomniane wyżej, licencjonowany pracownik ochrony ma prawo wylegitymować zatrzymaną osobę w celu ustalenie jej tożsamości. Jednakże wylegitymowanie powinno przebiegać zgodnie z przewidzianymi procedurami. Przede wszystkim pracownik ochrony powinien sam wcześniej się wylegitymować, to znaczy podać zatrzymanemu swoje imię i nazwisko, a także okazać dokument potwierdzający jego uprawnienia. Dopóki tego nie zrobi, nie mamy obowiązku okazywać mu własnego dowodu tożsamości.

Użycie siły

Licencjonowany ochroniarz może użyć wobec zatrzymanego siły fizycznej, jeśli osoba ta dokonuje zamachu na osoby lub dobra podlegające jego ochronie. W tym celu może posłużyć się chwytami obezwładniającymi, bronią gazową, pałką, kajdankami – w niektórych przypadkach nawet paralizatorem lub bronią palną. Tutaj również istnieją pewne ograniczenia – nie wolno używać siły wobec dzieci poniżej 13 roku życia, kobiet w ciąży oraz osób starszych i niepełnosprawnych.

śr. ocena 10 / głosów 1