Ochrona fizyczna obiektów – na czym polega

Włamanie do firmy czy do domu to realne zagrożenie, przed którym chcemy się skutecznie chronić. W domach przechowujemy kosztowności, w biurach cenne informacje, a na terenach przemysłowych – wartościowe urządzenia i produkty. Dlatego też ochrona fizyczna obiektów to dziś popularna usługa umożliwiająca zabezpieczenie mienia i osób przebywających na chronionym obszarze. Na czym ona polega?

Ochrona fizyczna obiektów – co oznacza?

Ochrona fizyczna obiektów to zespół działań dążących do zabezpieczenia mienia i osób przebywających na terenie danego obiektu.

Wyjaśnia to pracownik Agencji ochrony GABOR z Gdańska: Czynności te mają na celu zapobieganie przestępstwom takim jak kradzież, włamanie, napad czy dewastacja w różnego rodzaju obiektach, m. in. w bankach, lokalach handlowo-usługowych, magazynach i innych obiektach przemysłowych, a także w budynkach prywatnych. Pracownicy ochrony fizycznej przeciwdziałają powstaniu szkody na skutek wykroczeń i przestępstw poprzez kontrolę ruchu osobowego i towarowego, w tym zapobieganie wtargnięciu na teren obiektu niepowołanych osób. Pracę ochroniarzy poprzedza wykonanie szczegółowego planu ochrony, obejmującego wszelkie możliwe zagrożenia mogące wystąpić na terenie chronionym, a także określającego zakres stosowanych rozwiązań, takich jak systemy alarmowe czy monitoring.

Zasady skutecznej ochrony obiektów

Ochrona fizyczna obiektów opiera się oczywiście na pracownikach, zarówno samych ochroniarzach, jak i koordynatorach. Pracowników ochrony fizycznej powinno wyróżniać opanowanie i zdecydowanie, odporność na stres i umiejętność pracy pod presją. Ich kwalifikacje muszą być potwierdzone odpowiednimi certyfikatami, licencjami i pozwoleniami, np. na broń. Co należy do zadań pracowników ochraniających obiekty?

  • Stosowanie się do poleceń – ochroniarze powinni rzetelnie realizować zadania określone w planie ochrony, takich jak obsługiwanie bram, kontrola pojazdów i osób fizycznych, dokonywanie obchodów na chronionym terenie, a w sytuacjach kryzysowych – reagowanie zgodnie z zasadami prawa i jeśli to konieczne stosowanie środków przymusu bezpośredniego.
  • Znajomość terenu – ochrona fizyczna obiektu wymaga od ochroniarzy doskonałej znajomości obszaru chronionego i obsługi urządzeń, w tym systemu alarmowego, a także lokalizacji i dokładnych planów instalacji, w tym sieci energetycznej i wodnokanalizacyjnej.
  • Zachowanie tajemnicy – pracowników ochraniających obiekt obowiązuje dochowanie tajemnicy zawodowej i zakaz udzielania informacji m. in. na temat chronionego obszaru, systemu alarmowego oraz szczegółów realizacji planu ochrony.

Ochrona fizyczna obiektów – systemy wspomagające

Aby ochrona obiektów była bardziej efektywna, pracownicy fizyczni mają zazwyczaj dostęp do systemów wspomagających ochronę mienia. Są to rozwiązania powszechnie stosowane w większych obiektach, np. biurowcach czy na terenach przemysłowych, ale też w przypadku rezydencji, których ochrona wymaga dodatkowo taktu i dyskrecji. Jakie technologie wykorzystuje się w ochronie fizycznej obiektów?

  • Urządzenia zaporowe – ogrodzenia, bramy, zabezpieczenia antywłamaniowe, wzmacniane drzwi, kraty w oknach.
  • Zabezpieczenia elektroniczne – systemy alarmowe, telewizja przemysłowa, monitoring i inne urządzenia do rejestracji dźwięki i obrazu na terenie chronionym. Do innowacyjnych technologii należą detektory podczerwieni i jonizacyjne, reagujące na dym.

Zadaniem pracowników ochrony fizycznej jest monitorowanie tego typu urządzeń w celu kontroli obiektu chronionego.

śr. ocena 5 / głosów 3